ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ธรรมศึกษา
แนวข้อสอบธรรมศึกษาชั้นตรี โท เอก

แนวข้อสอบธรรมศึกษาชั้น ตรี โท เอก

(นักเรียนสามารถคลิกไฟล์ที่ต้องการเพื่อเปิดอ่าน)

ธรรมศึกษาชั้นตรี

1. รวมข้อสอบกระทู้               ตัวอย่าง 1  |  ตัวอย่าง 2

2. วิชา พุทธประวัติ                            เฉลยวิชา พุทธประวัติ

3. วิชา ธรรมวิภาค                             เฉลยวิชา ธรรมวิภาค 

4. วิชา วินัย (เบญจศีล – เบญจธรรม)     เฉลยวิชา วินัย (เบญจศีล – เบญจธรรม)

 

ธรรมศึกษาชั้นโท

1. รวมข้อสอบกระทู้                           ตัวอย่าง 1  | ตัวอย่าง 2

2. วิชา อนุพุทธประวัติ                        เฉลยวิชา อนุพุทธประวัติ     

3. วิชา ธรรมวิภาค                   เฉลยวิชา ธรรมวิภาค 

4. วิชา วินัย (อุโบสถศีล)                    เฉลยวิชา วินัย (อุโบสถศีล)  

 

ธรรมศึกษาชั้นเอก

1. รวมข้อสอบกระทู้                           ตัวอย่าง 1 | ตัวอย่าง 2

2. วิชา พุทธานุพุทธประวัติ                   เฉลยวิชา พุทธานุพุทธประวัติ

3. วิชา ธรรมวิจารณ์                           เฉลยวิชา ธรรมวิจารณ์

4. วิชา กรรมบถ                          เฉลยวิชา กรรมบถโพสเมื่อ : 04 ก.ย. 2560,00:00   อ่าน 354049 ครั้ง