ข่าวประชาสัมพันธ์
PISA -style online testing 2025 (อ่าน 190) 30 มี.ค. 67
การสอบ O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567 (อ่าน 115) 23 ก.พ. 67
แจ้งกำหนดการนัดหมายหลังการวัดและประเมินผลปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 238) 22 ก.พ. 67
แผนส่งเสริมความปลอดภัย โรงเรียนวัดราชบพิธ (อ่าน 3) 07 ก.พ. 67
เกียรติบัตรนักเรียนและครู ที่เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ RB OPEN HOUSE 2023 (อ่าน 4) 05 ก.พ. 67
ประกาศ เรื่อง มาตรการรักษาความปลอดภัยของอาคารเรียน ห้องเรียน และบริเวณ (อ่าน 145) 02 ก.พ. 67
ประกาศ เรื่อง มาตรการรักษาความปลอดภัยของอาคารเรียน ห้องเรียน และบริเวณ (อ่าน 153) 28 ม.ค. 67
ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกัน แก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM ๒.๕) (อ่าน 93) 26 ม.ค. 67
ตารางเวลารายการแข่งศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อ่าน 1071) 21 ม.ค. 67
แจ้งลดเวลาเรียน (อ่าน 137) 17 ม.ค. 67
แนวปฏิบัติการดำเนินการซ่อมนักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ระยะที่ 3 (อ่าน 213) 20 ธ.ค. 66
ขอเชิญประชุมผู้ปกครอง (อ่าน 0) 19 ธ.ค. 66
กำหนดการประชุมผู้ปกครอง (อ่าน 1) 19 ธ.ค. 66
ให้นักเรียนศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS Method) ในวันที่ 2 มกราคม 2567 (อ่าน 258) 15 ธ.ค. 66
ตารางสอบกลางภาค ม ปลาย ภาคเรียนที่ 2/2566 (อ่าน 0) 13 ธ.ค. 66
ตารางสอบกลางภาค ม ต้น ภาคเรียนที่ 2/2566 (อ่าน 4) 13 ธ.ค. 66
หมายเลขห้องสอบ ม ต้น ภาคเรียน 2/2566 (อ่าน 0) 13 ธ.ค. 66
หมายเลขห้องสอบ ม ปลาย ภาคเรียน 2/2566 (อ่าน 2) 13 ธ.ค. 66
แจ้งสอบกลางภาค ภาคเรียน 2/2566 (อ่าน 0) 13 ธ.ค. 66
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 (ฉบับวันที่ 12 ธันวาคม 2566) (อ่าน 0) 08 ธ.ค. 66
นโยบายเรียนดี มีความสุข (อ่าน 312) 04 ธ.ค. 66
แจ้งหยุดเรียนสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างวันที่ 4-8 ธันวาคม 2566 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเตรียมความพร้อมการสอบวัดความถนัด (อ่าน 620) 02 ธ.ค. 66
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 (ฉบับวันที่ 13 พฤศจิกายน 2566) (อ่าน 0) 10 พ.ย. 66
บัญชีและคู่มือการใช้งานอีเมล์โรงเรียนวัดราชบพิธ สำหรับการเรียนออนไลน์ด้วย Google Classroom ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 2) 10 พ.ย. 66
การเรียนออนไลน์กรณีพิเศษของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระหว่างวันที่ 13-15 พฤศจิกายน 2566 (อ่าน 185) 09 พ.ย. 66
แจ้งการติวเข้มเตรียมความพร้อมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ (อ่าน 141) 08 พ.ย. 66
การดำเนินการซ่อมเสริมนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินโครงการราชบพิธพิชิต 0 ระยะที่ 2 (อ่าน 138) 03 พ.ย. 66
แจ้งการเลิกเรียนก่อนเวลาปกติ (วันที่ 6 และวันที่ 9 พฤศจิกายน 2566) (อ่าน 289) 01 พ.ย. 66
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 (ฉบับวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566) (อ่าน 2) 30 ต.ค. 66
ตารางติวโครงการติวเข้มเตรียมความพร้อมของนักเรียนระดับชั้น ม.6 วันที่ 20 - 24 พฤศจิกายน 2566 (อ่าน 408) 28 ต.ค. 66
โรงเรียนวัดราชบพิธ เรียนดี มีความสุข (อ่าน 590) 19 ต.ค. 66
การดำเนินการซ่อมเสริมนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินในโครงการราชบพิธพิชิต 0 (ระยะที่ 1) ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 255) 06 ต.ค. 66
แจ้งกำหนดการนัดหมายหลังการวัดและประเมินผลปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 471) 20 ก.ย. 66
ธรรมศึกษา ชั้นโท ระดับชั้นมัธยมศึกษา พุทธศักราช 2564 (อ่าน 0) 20 ก.ย. 66
ธรรมศึกษา ชั้นตรี ระดับมัธยมศึกษา พุทธศักราช 2564 (อ่าน 0) 20 ก.ย. 66
แจ้งลดเวลาเรียน เหลือคาบละ 40 นาที เนื่องในกิจกรรมพิธีครูเกษียณอำลานักเรียนในวันอังคารที่ 12 กันยายน 2566 (อ่าน 143) 11 ก.ย. 66
มุทิตากษิณานุสรณ์ ประจำปี 2566 (อ่าน 260) 11 ก.ย. 66
หมายเลขห้องสอบปลายภาค ม ต้น ภาคเรียนที่ 1/2566 (อ่าน 0) 05 ก.ย. 66
ตารางสอบปลายภาค ม ปลาย ภาคเรียนที่1/2566 (อ่าน 2) 05 ก.ย. 66
ตารางสอบปลายภาค ม ต้น ภาคเรียนที่ 1/2566 (อ่าน 0) 05 ก.ย. 66
แจ้งสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2566 (อ่าน 0) 05 ก.ย. 66
หมายเลขห้องสอบปลายภาค ม ปลาย ภาคเรียนที่ 1/2566 (อ่าน 0) 05 ก.ย. 66
คู่มือและการเข้าใช้งานห้องสมุดดิจิทัล โรงเรียนวัดราชบพิธ (อ่าน 438) 05 ก.ย. 66
รับทราบผลการเรียนระหว่างภาค 50 คะแนน (อ่าน 815) 03 ส.ค. 66
คู่มือการใช้งานระบบ sgs สำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง (อ่าน 1196) 03 ส.ค. 66
ประกาศ แจ้งการเลิกเรียนก่อนเวลาเรียนปกติ (อ่าน 359) 25 ก.ค. 66
ประกาศ เรื่อง ยกเลิกการจัดเรียนการสอนออนไลน์ ในวันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2566 (อ่าน 259) 25 ก.ค. 66
จำนวนนักเรียนระดับ ม ปลาย ภาคเรียนที่ 1/2566 (อ่าน 2) 10 ก.ค. 66
จำนวนนักเรียนระดับ ม.ต้น ภาคเรียนที่ 1/2566 (อ่าน 1) 10 ก.ค. 66
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (ฉบับวันที่ 10 กรกฎาคม 2566 เริ่มเรียนนักศึกษาวิชาทหาร) (อ่าน 29) 07 ก.ค. 66