กลุ่มบริหารการเงิน สินทรัพย์และบุคคล
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน (เหมาบริการ) (อ่าน 5) 19 มี.ค. 61
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ) (อ่าน 17) 12 มี.ค. 61
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) (อ่าน 5) 11 มี.ค. 61
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 (จ้างเหมาบริการทำความสะอาด) (อ่าน 15) 11 มี.ค. 61
E-Mail งานพัสดุและสินทรัพย์ โรงเรียนวัดราชบพิธ (อ่าน 35) 21 ก.พ. 61
ระบบ E-GP (อ่าน 8) 15 ก.พ. 61
แบบบันทึกขอซื้อ - ขอจ้าง (ขอเพิ่มวงเงิน กรณีเกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติในครั้งแรก) (อ่าน 41) 15 ก.พ. 61
แบบบันทึกขอซื้อ - ขอจ้าง (อ่าน 46) 15 ก.พ. 61
แบบสำรวจรายการทะเบียนพัสดุ (อ่าน 83) 15 ก.พ. 61