ประกาศรายชื่อนักเรียน เรียนปรับพื้นฐานระดับชั้นม. 1 และ 4

รายชื่อนักเรียนปรับพื้นฐาน

ดาวน์โหลดรายชื่อนักเรียนระดับชั้น ม.1

M.1
M.1
m.1.PDF
5.9 MiB
152 Downloads
Details

ดาวน์โหลดรายชื่อนักเรียนระดับชั้น ม. 4

M.4
M.4
m.4.PDF
4.3 MiB
87 Downloads
Details

ตารางเรียนปรับพื้นฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4

ดาวน์โหลดตารางเรียนปรับพื้นฐาน

กำหนดวันและเวลาเรียนปรับพื้นฐาน ระดับม. 1 และ 4 (ฉบับเปลี่ยนแปลง)

Table
Table
Table.pdf
159.5 KiB
207 Downloads
Details

ดาวน์โหลด ตารางเรียน/สอนปรับพื้นฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

M 1
M 1
m_1.pdf
58.9 KiB
118 Downloads
Details

ดาวน์โหลด ตารางเรียน/สอนปรับพื้นฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

M 4
M 4
m_4.pdf
56.8 KiB
157 Downloads
Details

กรอกประวัติเพื่อมอบตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษปีที่ 1 และ 4

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หรือนักเรียนใหม่

banner2

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (จากโรงเรียนวัดราชบพิธ)

banner3

 

รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์มอบตัวระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ในวันที่ 19 และ 20 เมษายน 2560

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มอบตัววันที่ 19 เมษายน 2560

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 มอบตัววันที่ 20 เมษายน 2560

**หากนักเรียนไม่มาตามวันและเวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์**

คลิก Link สำหรับกรอกประวัติมอบตัวนักเรียนใหม่ (ม.1)

คลิก Link สำหรับกรอกประวัติมอบตัวนักเรียนโรงเรียนวัดราชบพิธเดิม (ม.3 ขึ้นม. 4)

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

M1 1
M1 1
m1_1.pdf
202.9 KiB
321 Downloads
Details
M1 2
M1 2
m1_2.pdf
203.9 KiB
247 Downloads
Details
M1 3
M1 3
m1_3.pdf
202.0 KiB
191 Downloads
Details
M1 4
M1 4
m1_4.pdf
202.4 KiB
210 Downloads
Details
M1 5
M1 5
m1_5.pdf
200.8 KiB
191 Downloads
Details
M1 6
M1 6
m1_6.pdf
203.0 KiB
155 Downloads
Details
M1 7
M1 7
m1_7.pdf
202.7 KiB
169 Downloads
Details
M18
M18
m18.pdf
195.6 KiB
51 Downloads
Details

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

M4 1
M4 1
m4_1.pdf
111.3 KiB
231 Downloads
Details
M4 2
M4 2
m4_2.pdf
113.6 KiB
204 Downloads
Details
M4 3
M4 3
m4_3.pdf
112.5 KiB
165 Downloads
Details
M4 4
M4 4
m4_4.pdf
113.2 KiB
165 Downloads
Details
M4 5
M4 5
m4_5.pdf
113.4 KiB
150 Downloads
Details
M4 6
M4 6
m4_6.pdf
114.6 KiB
142 Downloads
Details
M4 7
M4 7
m4_7.pdf
105.1 KiB
155 Downloads
Details

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม. 1 และ 4 (สอบวันที่ 8 เมษายน 2560)

รายชื่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

M1 2560
M1 2560
m1_2560.PDF
8.6 MiB
729 Downloads
Details

 

รายชื่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

M4 2560
M4 2560
m4_2560.PDF
549.3 KiB
174 Downloads
Details

ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560

ไฟล์ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียน ม.4 ปีการศึกษา 2560

M4 05 April 2017
M4 05 April 2017
M4_05-April-2017.PDF
1.8 MiB
283 Downloads
Details

 

การเตรียมเอกสารมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560

Document 1
Document 1
Document-1.pdf
90.0 KiB
1029 Downloads
Details

ขั้นตอนการกรอกใบมอบตัว

Document 2
Document 2
Document-2.pdf
161.0 KiB
519 Downloads
Details

 

 

 

ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับม.1 และม.4 โครงการห้องเรียนพิเศษ : ปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม)

ดาวน์โหลดไฟล์ประกาศผลคัดเลือก

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

M1 2
M1 2
M1_2.PDF
2.2 MiB
1783 Downloads
Details

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

M4 2
M4 2
M4_2.PDF
725.6 KiB
340 Downloads
Details

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 และ 4 โครงการห้องเรียนพิเศษ รอบ 2

รายชื่อผู้เข้าสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

1 1
1 1
1_1.pdf
197.1 KiB
593 Downloads
Details
1 2
1 2
1_2.pdf
192.3 KiB
336 Downloads
Details
1 3
1 3
1_3.pdf
197.4 KiB
241 Downloads
Details
1 4
1 4
1_4.pdf
198.1 KiB
209 Downloads
Details
1 5
1 5
1_5.pdf
196.9 KiB
190 Downloads
Details
1 6
1 6
1_6.pdf
201.0 KiB
179 Downloads
Details
1 7
1 7
1_7.pdf
198.5 KiB
207 Downloads
Details
1 8
1 8
1_8.pdf
175.5 KiB
256 Downloads
Details

รายชื่อผู้เข้าสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

4
4
4.pdf
194.4 KiB
171 Downloads
Details

ตารางสอบคัดเลือก

MG1
MG1
MG1.jpg
321.4 KiB
187 Downloads
Details
MG4
MG4
MG4.jpg
316.9 KiB
105 Downloads
Details

 

ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับม.1 และม.4 โครงการห้องเรียนพิเศษ : ปีการศึกษา 2560

ดาวน์โหลดไฟล์ประกาศผลคัดเลือก

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

List M1 Round 1
List M1 Round 1
List-m1-round-1.PDF
889.6 KiB
1353 Downloads
Details

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

List M4 Round 1
List M4 Round 1
List-m4-round-1.PDF
734.1 KiB
364 Downloads
Details

ประกาศโรงเรียนวัดราชบพิธ กำหนดคุณสมบัติและวิธีการรับนักเรียน 2560

ประกาศโรงเรียนวัดราชบพิธ

เรื่อง การกำหนดคุณสมบัติและวิธีการรับนักเรียนเข้าเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560

 

ดาวน์โหลดประกาศรับสมัคร

Register2560
Register2560
register2560.PDF
4.9 MiB
2844 Downloads
Details

คลิกเพื่อแจ้งความจำนงสมัครเรียนต่อ

gifted