ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับม.1 และม.4 โครงการห้องเรียนพิเศษ : ปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม)

ดาวน์โหลดไฟล์ประกาศผลคัดเลือก

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

M1 2
M1 2
M1_2.PDF
2.2 MiB
1409 Downloads
Details

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

M4 2
M4 2
M4_2.PDF
725.6 KiB
255 Downloads
Details

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 และ 4 โครงการห้องเรียนพิเศษ รอบ 2

รายชื่อผู้เข้าสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

1 1
1 1
1_1.pdf
197.1 KiB
474 Downloads
Details
1 2
1 2
1_2.pdf
192.3 KiB
260 Downloads
Details
1 3
1 3
1_3.pdf
197.4 KiB
189 Downloads
Details
1 4
1 4
1_4.pdf
198.1 KiB
175 Downloads
Details
1 5
1 5
1_5.pdf
196.9 KiB
145 Downloads
Details
1 6
1 6
1_6.pdf
201.0 KiB
140 Downloads
Details
1 7
1 7
1_7.pdf
198.5 KiB
163 Downloads
Details
1 8
1 8
1_8.pdf
175.5 KiB
205 Downloads
Details

รายชื่อผู้เข้าสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

4
4
4.pdf
194.4 KiB
122 Downloads
Details

ตารางสอบคัดเลือก

MG1
MG1
MG1.jpg
321.4 KiB
134 Downloads
Details
MG4
MG4
MG4.jpg
316.9 KiB
74 Downloads
Details

 

ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับม.1 และม.4 โครงการห้องเรียนพิเศษ : ปีการศึกษา 2560

ดาวน์โหลดไฟล์ประกาศผลคัดเลือก

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

List M1 Round 1
List M1 Round 1
List-m1-round-1.PDF
889.6 KiB
1219 Downloads
Details

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

List M4 Round 1
List M4 Round 1
List-m4-round-1.PDF
734.1 KiB
323 Downloads
Details

ประกาศโรงเรียนวัดราชบพิธ กำหนดคุณสมบัติและวิธีการรับนักเรียน 2560

ประกาศโรงเรียนวัดราชบพิธ

เรื่อง การกำหนดคุณสมบัติและวิธีการรับนักเรียนเข้าเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560

 

ดาวน์โหลดประกาศรับสมัคร

Register2560
Register2560
register2560.PDF
4.9 MiB
2241 Downloads
Details

คลิกเพื่อแจ้งความจำนงสมัครเรียนต่อ

gifted

 

 

รายชื่อนักเรียนที่มีผลการเรียนติดค้าง 0 ร มผ ปีการศึกษา 2559

change

table

นักเรียนสามารถคลิกดูรายชื่อตามรายวิชา ดังนี้

ตารางเรียน (1.7 MiB)

IS (76.4 KiB)

IS2 (94.0 KiB)

การงาน คอม (60.1 KiB)

การงาน คอม2 (77.9 KiB)

การงาน คอม3 (77.2 KiB)

กิจกรรม1 (63.0 KiB)

กิจกรรม2 (79.4 KiB)

กิจกรรม3 (78.9 KiB)

กิจกรรม4 (79.2 KiB)

เขียนแบบ (55.4 KiB)

เขียนแบบ2 (75.1 KiB)

คณิต1 (73.4 KiB)

คณิต2 (73.4 KiB)

คณิต3 (73.2 KiB)

คณิต4 (72.3 KiB)

คณิต5 (73.5 KiB)

คณิต6 (71.2 KiB)

คณิต7 (77.0 KiB)

คณิต8 (74.1 KiB)

คณิต9 (74.0 KiB)

คณิต10 (73.5 KiB)

คณิต11 (72.9 KiB)

คณิต12 (78.4 KiB)

จีน (69.9 KiB)

จีน2 (72.5 KiB)

ไทย (77.8 KiB)

ไทย2 (72.1 KiB)

ภาษาอังกฤษ (81.6 KiB)

ภาษาอังกฤษ2 (79.1 KiB)

วิทย์ (62.9 KiB)

วิทย์2 (72.0 KiB)

ศิลปะ (93.9 KiB)

ศิลปะ2 (83.3 KiB)

สังคมศึกษา (87.8 KiB)

สังคมศึกษา2 (89.5 KiB)

สังคมศึกษา3 (88.6 KiB)

สังคมศึกษา4 (89.6 KiB)

สังคมศึกษา5 (78.6 KiB)

สังคมศึกษา6 (78.0 KiB)

สังคมศึกษา7 (78.0 KiB)

สังคมศึกษา8 (79.0 KiB)

สุขศึกษา (81.0 KiB)

สุขศึกษา2 (88.0 KiB)

ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 (สอบวันที่ 3 เมษายน 2559)

ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 (สอบวันที่ 3 เมษายน 2559)

นักเรียนที่มาสมัครสอบเข้า ม.1 (วันที่รับสมัคร 20 – 24 มีนาคม 2559)  สอบคัดเลือกในวันที่ 3 เมษายน 2559

นักเรียนที่มาสมัครสอบเข้า ม.1 (วันที่รับสมัคร 2 – 5 เมษายน  2559)  สอบคัดเลือกในวันที่ 6 เมษายน 25591 2 3 4 5 6 7 8 9

สำรวจความต้องการเรียนหลักสูตรภาษาจีน ของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4

ดาวน์โหลด เอกสารสำรวจความต้องการเรียนหลักสูตรภาษาจีน  ชั้น ม.1

Survey M 1
Survey M 1
survey-M-1.pdf
545.9 KiB
150 Downloads
Details

ดาวน์โหลด เอกสารสำรวจความต้องการเรียนหลักสูตรภาษาจีน  ชั้น ม.4

Survey M 4
Survey M 4
Survey-M-4.pdf
541.5 KiB
167 Downloads
Details

แจ้งนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ยังไม่จบหลักสูตร

แจ้งนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ยังไม่จบหลักสูตร

ทางโรงเรียนได้เปิดซ่อมกรณีพิเศษ ภายในวันที่ 1 – 9 เมษายน 2559

โดยให้นักเรียนดำเนินการติดต่อแต่ละรายวิชาได้ที่กลุ่มสาระการเรียนรู้

12900013_553801374780024_696430932_n