โครงการจัดสอนเสริมพิเศษวันเสาร์

แจ้งผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

ด้วยสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนวัดราชบพิธได้ประสานความร่วมมือให้โรงเรียนวัดราชบพิธดำเนินโครงการสอนเสริมพิเศษวันเสาร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้และประสบการณ์เพิ่มเติม ในเนื้อหาตามหลักสูตร จำนวน 5 วิชา คือ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และสังคมศึกษา  รายละเอียดเพิ่มเติมตามหนังสือแจ้งผู้ปกครองดังไฟล์ด้านล่าง

หนังสือแจ้งผู้ปกครอง

Document
Document
Document.PDF
382.3 KiB
196 Downloads
Details

ใบสมัครเรียนพิเศษโครงการสอนเสริมพิเศษวันเสาร์

Form
Form
Form.PDF
414.8 KiB
125 Downloads
Details

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศ

เรียน   ผู้ปกครองเพื่อโปรดทราบ

           ในวันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2560 โรงเรียนมีความจำเป็นต้องประชุมคณะครูและบุคลากรทั้งโรงเรียนในเวลา 14.30 น. จึงอนุญาตให้นักเรียนทุกคนกลับบ้านได้ ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

M 1
M 1
M_1.pdf
4.1 MiB
709 Downloads
Details

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

M 2
M 2
M_2.pdf
4.3 MiB
437 Downloads
Details

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

M 3
M 3
M_3.pdf
4.1 MiB
327 Downloads
Details

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

M 4
M 4
M_4.pdf
3.3 MiB
554 Downloads
Details

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

M 5
M 5
M_5.pdf
3.3 MiB
382 Downloads
Details

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

M 6
M 6
M_6.pdf
3.3 MiB
387 Downloads
Details

ประกาศรายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2560

Update 6 พ.ค. 2560 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีการปรับปรุงรายชื่อให้นักเรียนตรวจสอบดังนี้

  1. ตรวจสอบรายชื่อตนเองให้ถูกต้อง
  2. ตรวจสอบเลขประจำตัวของตนเอง
  3. ตรวจสอบห้องเรียน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

M 1 2560
M 1 2560
M-1_2560.PDF
6.7 MiB
482 Downloads
Details

Update 4 พ.ค. 2560 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีการปรับปรุงรายชื่อ

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (Update วันที่ 4 พฤษภาคม 2560)

M 4 1
M 4 1
M-4_1.pdf
77.2 KiB
374 Downloads
Details
M 4 2
M 4 2
M-4_2.pdf
80.3 KiB
405 Downloads
Details
M 4 3
M 4 3
M-4_3.pdf
80.9 KiB
256 Downloads
Details
M 4 4
M 4 4
M-4_4.pdf
82.7 KiB
334 Downloads
Details
M4 5
M4 5
M4_5.pdf
56.9 KiB
150 Downloads
Details
M4 6
M4 6
M4_6.pdf
58.1 KiB
142 Downloads
Details
M4 7
M4 7
M4_7.pdf
59.5 KiB
135 Downloads
Details
M4 8
M4 8
M4_8.pdf
66.3 KiB
141 Downloads
Details

ประกาศรายชื่อนักเรียน เรียนปรับพื้นฐานระดับชั้นม. 1 และ 4

รายชื่อนักเรียนปรับพื้นฐาน

ดาวน์โหลดรายชื่อนักเรียนระดับชั้น ม.1

M.1
M.1
m.1.PDF
5.9 MiB
377 Downloads
Details

ดาวน์โหลดรายชื่อนักเรียนระดับชั้น ม. 4

M.4
M.4
m.4.PDF
4.3 MiB
196 Downloads
Details

ตารางเรียนปรับพื้นฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4

ดาวน์โหลดตารางเรียนปรับพื้นฐาน

กำหนดวันและเวลาเรียนปรับพื้นฐาน ระดับม. 1 และ 4 (ฉบับเปลี่ยนแปลง)

Table
Table
Table.pdf
159.5 KiB
315 Downloads
Details

ดาวน์โหลด ตารางเรียน/สอนปรับพื้นฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

M 1
M 1
m_1.pdf
58.9 KiB
199 Downloads
Details

ดาวน์โหลด ตารางเรียน/สอนปรับพื้นฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

M 4
M 4
m_4.pdf
56.8 KiB
210 Downloads
Details

กรอกประวัติเพื่อมอบตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษปีที่ 1 และ 4

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หรือนักเรียนใหม่

banner2

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (จากโรงเรียนวัดราชบพิธ)

banner3

 

รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์มอบตัวระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ในวันที่ 19 และ 20 เมษายน 2560

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มอบตัววันที่ 19 เมษายน 2560

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 มอบตัววันที่ 20 เมษายน 2560

**หากนักเรียนไม่มาตามวันและเวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์**

คลิก Link สำหรับกรอกประวัติมอบตัวนักเรียนใหม่ (ม.1)

คลิก Link สำหรับกรอกประวัติมอบตัวนักเรียนโรงเรียนวัดราชบพิธเดิม (ม.3 ขึ้นม. 4)

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

M1 1
M1 1
m1_1.pdf
202.9 KiB
360 Downloads
Details
M1 2
M1 2
m1_2.pdf
203.9 KiB
281 Downloads
Details
M1 3
M1 3
m1_3.pdf
202.0 KiB
209 Downloads
Details
M1 4
M1 4
m1_4.pdf
202.4 KiB
235 Downloads
Details
M1 5
M1 5
m1_5.pdf
200.8 KiB
214 Downloads
Details
M1 6
M1 6
m1_6.pdf
203.0 KiB
176 Downloads
Details
M1 7
M1 7
m1_7.pdf
202.7 KiB
191 Downloads
Details
M18
M18
m18.pdf
195.6 KiB
91 Downloads
Details

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

M4 1
M4 1
m4_1.pdf
111.3 KiB
256 Downloads
Details
M4 2
M4 2
m4_2.pdf
113.6 KiB
238 Downloads
Details
M4 3
M4 3
m4_3.pdf
112.5 KiB
186 Downloads
Details
M4 4
M4 4
m4_4.pdf
113.2 KiB
186 Downloads
Details
M4 5
M4 5
m4_5.pdf
113.4 KiB
171 Downloads
Details
M4 6
M4 6
m4_6.pdf
114.6 KiB
163 Downloads
Details
M4 7
M4 7
m4_7.pdf
105.1 KiB
177 Downloads
Details

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม. 1 และ 4 (สอบวันที่ 8 เมษายน 2560)

รายชื่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

M1 2560
M1 2560
m1_2560.PDF
8.6 MiB
787 Downloads
Details

 

รายชื่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

M4 2560
M4 2560
m4_2560.PDF
549.3 KiB
197 Downloads
Details

ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560

ไฟล์ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียน ม.4 ปีการศึกษา 2560

M4 05 April 2017
M4 05 April 2017
M4_05-April-2017.PDF
1.8 MiB
327 Downloads
Details

 

การเตรียมเอกสารมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560

Document 1
Document 1
Document-1.pdf
90.0 KiB
1071 Downloads
Details

ขั้นตอนการกรอกใบมอบตัว

Document 2
Document 2
Document-2.pdf
161.0 KiB
550 Downloads
Details

 

 

 

ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับม.1 และม.4 โครงการห้องเรียนพิเศษ : ปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม)

ดาวน์โหลดไฟล์ประกาศผลคัดเลือก

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

M1 2
M1 2
M1_2.PDF
2.2 MiB
1861 Downloads
Details

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

M4 2
M4 2
M4_2.PDF
725.6 KiB
360 Downloads
Details