ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 และ 4 โครงการห้องเรียนพิเศษ

รายชื่อผู้เข้าสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

M1
M1
m1.PDF
1.5 MiB
858 Downloads
Details

 

 

รายชื่อผู้เข้าสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

M4
M4
m4.PDF
860.1 KiB
286 Downloads
Details

 

ตารางสอบคัดเลือก

Exam Schedule Gifted 1
Exam Schedule Gifted 1
Exam-schedule-Gifted-1.pdf
155.4 KiB
357 Downloads
Details

 

ตารางสอบ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

ตารางสอบภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

มัธยมศึกษาปีที่ 1/1 – 1/8

M 1 (536.5 KiB)

มัธยมศึกษาปีที่ 1/9 – 1/10

M 1G (505.2 KiB)

มัธยมศึกษาปีที่ 2/1 – 2/8

M 2 (508.9 KiB)

มัธยมศึกษาปีที่ 2/9 – 2/10

M 2G (549.7 KiB)

มัธยมศึกษาปีที่ 3/1 – 3/8

M 3 (576.2 KiB)

มัธยมศึกษาปีที่ 3/9 – 3/10

M 3G (527.0 KiB)

มัธยมศึกษาปีที่ 4

M 4 (761.8 KiB)

มัธยมศึกษาปีที่ 5

M 5 (644.6 KiB)

มัธยมศึกษาปีที่ 6

M 6 (577.2 KiB)

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ปรับแก้ วันที่ 6 ธันวาคม 2559

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

(ปรับแก้ไขฉบับวันที่ 6 ธันวาคม 2559)

มัธยมศึกษาปีที่ 1

M 1 (4.5 MiB)

มัธยมศึกษาปีที่ 2

M 2 (4.5 MiB)

มัธยมศึกษาปีที่ 3

M 3 (4.5 MiB)

มัธยมศึกษาปีที่ 4

M 4 (3.3 MiB)

มัธยมศึกษาปีที่ 5

M 5 (3.2 MiB)

มัธยมศึกษาปีที่ 6

M 6 (3.2 MiB)

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ปรับแก้ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2559

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

(ปรับแก้ไขฉบับวันที่ 4 พฤศจิกายน 2559)

มัธยมศึกษาปีที่ 1

M1 (4.4 MiB)

มัธยมศึกษาปีที่ 2

M2 (4.5 MiB)

มัธยมศึกษาปีที่ 3

M3 (4.5 MiB)

มัธยมศึกษาปีที่ 4

M4 (3.5 MiB)

มัธยมศึกษาปีที่ 5

M5 (3.4 MiB)

มัธยมศึกษาปีที่ 6

M6 (3.4 MiB)

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

schedule

time

ตารางเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1

M1 1 (474.0 KiB)

M1 2 (469.5 KiB)

M1 3 (474.4 KiB)

M1 4 (466.7 KiB)

M1 5 (472.3 KiB)

M1 6 (479.1 KiB)

M1 7 (465.2 KiB)

M1 8 (468.2 KiB)

M1 9 (454.9 KiB)

M1 10 (450.2 KiB)

มัธยมศึกษาปีที่ 2

M2 1 (475.2 KiB)

M2 2 (466.3 KiB)

M2 3 (471.7 KiB)

M2 4 (469.3 KiB)

M2 5 (469.4 KiB)

M2 6 (463.2 KiB)

M2 7 (466.7 KiB)

M2 8 (471.8 KiB)

M2 9 (471.6 KiB)

M2 10 (455.2 KiB)

มัธยมศึกษาปีที่ 3

M3 1 (458.8 KiB)

M3 2 (462.4 KiB)

M3 3 (466.5 KiB)

M3 4 (462.6 KiB)

M3 5 (466.8 KiB)

M3 6 (468.1 KiB)

M3 7 (472.3 KiB)

M3 8 (471.2 KiB)

M3 9 (458.8 KiB)

M3 10 (464.0 KiB)

มัธยมศึกษาปีที่ 4

M4 1 (463.8 KiB)

M4 2 (460.0 KiB)

M4 3 (460.9 KiB)

M4 4 (453.8 KiB)

M4 5 (447.5 KiB)

M4 6 (445.7 KiB)

M4 7 (440.9 KiB)

M4 8 (431.0 KiB)

มัธยมศึกษาปีที่ 5

M5 1 (461.7 KiB)

M5 2 (450.0 KiB)

M5 3 (449.5 KiB)

M5 4 (457.4 KiB)

M5 5 (433.0 KiB)

M5 6 (435.2 KiB)

M5 7 (434.3 KiB)

M5 8 (433.8 KiB)

M6 1 (440.1 KiB)

มัธยมศึกษาปีที่ 6

M6 2 (445.0 KiB)

M6 3 (441.2 KiB)

M6 4 (445.1 KiB)

M6 5 (445.2 KiB)

M6 6 (439.1 KiB)

M6 7 (442.5 KiB)

M6 8 (433.2 KiB)

ตารางเรียนระดับชั้น ม.1 – ม.6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

ตารางเรียนนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

M1
M1
M1.pdf
2.6 MiB
1486 Downloads
Details

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

M2
M2
M2.pdf
2.6 MiB
703 Downloads
Details

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

M3
M3
M3.pdf
2.5 MiB
1033 Downloads
Details

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

M4
M4
M4.pdf
1.9 MiB
1080 Downloads
Details

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

M5
M5
M5.pdf
2.0 MiB
924 Downloads
Details

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

M6
M6
M6.pdf
2.0 MiB
825 Downloads
Details

รายชื่อผู้เข้าสอบคัดเลือกนักเรียน ชั้น ม. 1 และ 4 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (16 มีนาคม 2559)

คลิกเพื่อดูรายชื่อผู้เข้าสอบคัดเลือก

M1 M4
M1 M4
M1-M4.pdf
263.9 KiB
701 Downloads
Details

ปฎิทินแจ้งกำหนดการหลังสอบปลายภาคสำหรับนักเรียน

calendar

 

ปฎิทินแจ้งกำหนดการหลังสอบปลายภาค สำหรับนักเรียน มัธยมศึกษาตอนต้น (ม. 1- ม.3)

ดาวน์โหลด

Calendar M 1-3
Calendar M 1-3
Calendar-M-1-3.pdf
83.0 KiB
376 Downloads
Details

ปฎิทินแจ้งกำหนดการหลังสอบปลายภาค สำหรับนักเรียน มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 4- ม.6)

ดาวน์โหลด

Calendar M 4-6
Calendar M 4-6
Calendar-M-4-6.pdf
87.1 KiB
249 Downloads
Details

ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558

ตารางสอบมัธยมศึกษาตอนต้น

มัธยมศึกษาปีที่ 1/1 – 1/8

M 1
M 1
1.pdf
73.5 KiB
175 Downloads
Details

มัธยมศึกษาปีที่ 1/9 – 1/10

M 1Gif
M 1Gif
1Gif.pdf
72.7 KiB
124 Downloads
Details

มัธยมศึกษาปีที่ 2/1 – 2/8

M 2
M 2
2.pdf
74.4 KiB
123 Downloads
Details

มัธยมศึกษาปีที่ 2/9 – 2/10

M 2 Gif
M 2 Gif
2-Gif.pdf
73.7 KiB
108 Downloads
Details

มัธยมศึกษาปีที่ 3/1 – 3/8

M 3
M 3
3.pdf
75.5 KiB
189 Downloads
Details

มัธยมศึกษาปีที่ 3/9 – 3/10

M 3Gif
M 3Gif
3Gif.pdf
74.5 KiB
110 Downloads
Details

ตารางสอบมัธยมศึกษาตอนปลาย

มัธยมศึกษาปีที่ 4

M 4
M 4
4.pdf
92.6 KiB
182 Downloads
Details

มัธยมศึกษาปีที่ 5

M 5
M 5
5.pdf
83.3 KiB
148 Downloads
Details

มัธยมศึกษาปีที่ 6

M 6
M 6
6.pdf
85.9 KiB
195 Downloads
Details

กำหนดการสอบ O-Net ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

onet

 

Download ประกาศจากทางโรงเรียนและตารางสอบ

Scan15
Scan15
scan15.jpg
2.2 MiB
123 Downloads
Details
Scan15 1
Scan15 1
scan15_1.jpg
1.6 MiB
126 Downloads
Details