ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศ

เรียน   ผู้ปกครองเพื่อโปรดทราบ

           ในวันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2560 โรงเรียนมีความจำเป็นต้องประชุมคณะครูและบุคลากรทั้งโรงเรียนในเวลา 14.30 น. จึงอนุญาตให้นักเรียนทุกคนกลับบ้านได้ ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

M 1
M 1
M_1.pdf
4.1 MiB
709 Downloads
Details

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

M 2
M 2
M_2.pdf
4.3 MiB
437 Downloads
Details

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

M 3
M 3
M_3.pdf
4.1 MiB
327 Downloads
Details

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

M 4
M 4
M_4.pdf
3.3 MiB
554 Downloads
Details

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

M 5
M 5
M_5.pdf
3.3 MiB
382 Downloads
Details

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

M 6
M 6
M_6.pdf
3.3 MiB
387 Downloads
Details

ประกาศรายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2560

Update 6 พ.ค. 2560 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีการปรับปรุงรายชื่อให้นักเรียนตรวจสอบดังนี้

  1. ตรวจสอบรายชื่อตนเองให้ถูกต้อง
  2. ตรวจสอบเลขประจำตัวของตนเอง
  3. ตรวจสอบห้องเรียน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

M 1 2560
M 1 2560
M-1_2560.PDF
6.7 MiB
482 Downloads
Details

Update 4 พ.ค. 2560 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีการปรับปรุงรายชื่อ

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (Update วันที่ 4 พฤษภาคม 2560)

M 4 1
M 4 1
M-4_1.pdf
77.2 KiB
374 Downloads
Details
M 4 2
M 4 2
M-4_2.pdf
80.3 KiB
405 Downloads
Details
M 4 3
M 4 3
M-4_3.pdf
80.9 KiB
256 Downloads
Details
M 4 4
M 4 4
M-4_4.pdf
82.7 KiB
334 Downloads
Details
M4 5
M4 5
M4_5.pdf
56.9 KiB
150 Downloads
Details
M4 6
M4 6
M4_6.pdf
58.1 KiB
142 Downloads
Details
M4 7
M4 7
M4_7.pdf
59.5 KiB
135 Downloads
Details
M4 8
M4 8
M4_8.pdf
66.3 KiB
141 Downloads
Details

ตารางเรียนปรับพื้นฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4

ดาวน์โหลดตารางเรียนปรับพื้นฐาน

กำหนดวันและเวลาเรียนปรับพื้นฐาน ระดับม. 1 และ 4 (ฉบับเปลี่ยนแปลง)

Table
Table
Table.pdf
159.5 KiB
315 Downloads
Details

ดาวน์โหลด ตารางเรียน/สอนปรับพื้นฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

M 1
M 1
m_1.pdf
58.9 KiB
199 Downloads
Details

ดาวน์โหลด ตารางเรียน/สอนปรับพื้นฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

M 4
M 4
m_4.pdf
56.8 KiB
210 Downloads
Details

การเตรียมเอกสารมอบตัวนักเรียนระดับชั้นม.1 และ ม. 4

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มอบตัววันที่ 19 เมษายน 2560

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 มอบตัววันที่ 20 เมษายน 2560

**หากนักเรียนไม่มาตามวันและเวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์**

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หรือนักเรียนใหม่

banner2

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (จากโรงเรียนวัดราชบพิธ)

banner3

การเตรียมเอกสารมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2560

Document 1
Document 1
Document-1.pdf
90.0 KiB
1071 Downloads
Details

ขั้นตอนการกรอกใบมอบตัว (เริ่มกรอกได้ตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน 2560)

Document 2
Document 2
Document-2.pdf
161.0 KiB
550 Downloads
Details

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม. 1 และ 4 (สอบวันที่ 8 เมษายน 2560)

รายชื่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

M1 2560
M1 2560
m1_2560.PDF
8.6 MiB
787 Downloads
Details

 

รายชื่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

M4 2560
M4 2560
m4_2560.PDF
549.3 KiB
197 Downloads
Details

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 และ 4 โครงการห้องเรียนพิเศษ

รายชื่อผู้เข้าสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

M1
M1
m1.PDF
1.5 MiB
1036 Downloads
Details

 

 

รายชื่อผู้เข้าสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

M4
M4
m4.PDF
860.1 KiB
354 Downloads
Details

 

ตารางสอบคัดเลือก

Exam Schedule Gifted 1
Exam Schedule Gifted 1
Exam-schedule-Gifted-1.pdf
155.4 KiB
431 Downloads
Details

 

ตารางสอบ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

ตารางสอบภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

มัธยมศึกษาปีที่ 1/1 – 1/8

M 1 (536.5 KiB)

มัธยมศึกษาปีที่ 1/9 – 1/10

M 1G (505.2 KiB)

มัธยมศึกษาปีที่ 2/1 – 2/8

M 2 (508.9 KiB)

มัธยมศึกษาปีที่ 2/9 – 2/10

M 2G (549.7 KiB)

มัธยมศึกษาปีที่ 3/1 – 3/8

M 3 (576.2 KiB)

มัธยมศึกษาปีที่ 3/9 – 3/10

M 3G (527.0 KiB)

มัธยมศึกษาปีที่ 4

M 4 (761.8 KiB)

มัธยมศึกษาปีที่ 5

M 5 (644.6 KiB)

มัธยมศึกษาปีที่ 6

M 6 (577.2 KiB)

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ปรับแก้ วันที่ 6 ธันวาคม 2559

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

(ปรับแก้ไขฉบับวันที่ 6 ธันวาคม 2559)

มัธยมศึกษาปีที่ 1

M 1 (4.5 MiB)

มัธยมศึกษาปีที่ 2

M 2 (4.5 MiB)

มัธยมศึกษาปีที่ 3

M 3 (4.5 MiB)

มัธยมศึกษาปีที่ 4

M 4 (3.3 MiB)

มัธยมศึกษาปีที่ 5

M 5 (3.2 MiB)

มัธยมศึกษาปีที่ 6

M 6 (3.2 MiB)

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ปรับแก้ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2559

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

(ปรับแก้ไขฉบับวันที่ 4 พฤศจิกายน 2559)

มัธยมศึกษาปีที่ 1

M1 (4.4 MiB)

มัธยมศึกษาปีที่ 2

M2 (4.5 MiB)

มัธยมศึกษาปีที่ 3

M3 (4.5 MiB)

มัธยมศึกษาปีที่ 4

M4 (3.5 MiB)

มัธยมศึกษาปีที่ 5

M5 (3.4 MiB)

มัธยมศึกษาปีที่ 6

M6 (3.4 MiB)

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

scheduletimeตารางเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1

M1 1 (474.0 KiB)

M1 2 (469.5 KiB)

M1 3 (474.4 KiB)

M1 4 (466.7 KiB)

M1 5 (472.3 KiB)

M1 6 (479.1 KiB)

M1 7 (465.2 KiB)

M1 8 (468.2 KiB)

M1 9 (454.9 KiB)

M1 10 (450.2 KiB)

มัธยมศึกษาปีที่ 2

M2 1 (475.2 KiB)

M2 2 (466.3 KiB)

M2 3 (471.7 KiB)

M2 4 (469.3 KiB)

M2 5 (469.4 KiB)

M2 6 (463.2 KiB)

M2 7 (466.7 KiB)

M2 8 (471.8 KiB)

M2 9 (471.6 KiB)

M2 10 (455.2 KiB)

มัธยมศึกษาปีที่ 3

M3 1 (458.8 KiB)

M3 2 (462.4 KiB)

M3 3 (466.5 KiB)

M3 4 (462.6 KiB)

M3 5 (466.8 KiB)

M3 6 (468.1 KiB)

M3 7 (472.3 KiB)

M3 8 (471.2 KiB)

M3 9 (458.8 KiB)

M3 10 (464.0 KiB)

มัธยมศึกษาปีที่ 4

M4 1 (463.8 KiB)

M4 2 (460.0 KiB)

M4 3 (460.9 KiB)

M4 4 (453.8 KiB)

M4 5 (447.5 KiB)

M4 6 (445.7 KiB)

M4 7 (440.9 KiB)

M4 8 (431.0 KiB)

มัธยมศึกษาปีที่ 5

M5 1 (461.7 KiB)

M5 2 (450.0 KiB)

M5 3 (449.5 KiB)

M5 4 (457.4 KiB)

M5 5 (433.0 KiB)

M5 6 (435.2 KiB)

M5 7 (434.3 KiB)

M5 8 (433.8 KiB)

M6 1 (440.1 KiB)

มัธยมศึกษาปีที่ 6

M6 2 (445.0 KiB)

M6 3 (441.2 KiB)

M6 4 (445.1 KiB)

M6 5 (445.2 KiB)

M6 6 (439.1 KiB)

M6 7 (442.5 KiB)

M6 8 (433.2 KiB)