รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม. 1 และ 4 (สอบวันที่ 8 เมษายน 2560)

รายชื่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

M1 2560
M1 2560
m1_2560.PDF
8.6 MiB
787 Downloads
Details

 

รายชื่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

M4 2560
M4 2560
m4_2560.PDF
549.3 KiB
197 Downloads
Details

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 และ 4 โครงการห้องเรียนพิเศษ

รายชื่อผู้เข้าสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

M1
M1
m1.PDF
1.5 MiB
1036 Downloads
Details

 

 

รายชื่อผู้เข้าสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

M4
M4
m4.PDF
860.1 KiB
354 Downloads
Details

 

ตารางสอบคัดเลือก

Exam Schedule Gifted 1
Exam Schedule Gifted 1
Exam-schedule-Gifted-1.pdf
155.4 KiB
431 Downloads
Details

 

ตารางสอบ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

ตารางสอบภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

มัธยมศึกษาปีที่ 1/1 – 1/8

M 1 (536.5 KiB)

มัธยมศึกษาปีที่ 1/9 – 1/10

M 1G (505.2 KiB)

มัธยมศึกษาปีที่ 2/1 – 2/8

M 2 (508.9 KiB)

มัธยมศึกษาปีที่ 2/9 – 2/10

M 2G (549.7 KiB)

มัธยมศึกษาปีที่ 3/1 – 3/8

M 3 (576.2 KiB)

มัธยมศึกษาปีที่ 3/9 – 3/10

M 3G (527.0 KiB)

มัธยมศึกษาปีที่ 4

M 4 (761.8 KiB)

มัธยมศึกษาปีที่ 5

M 5 (644.6 KiB)

มัธยมศึกษาปีที่ 6

M 6 (577.2 KiB)

ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558

ตารางสอบมัธยมศึกษาตอนต้น

มัธยมศึกษาปีที่ 1/1 – 1/8

M 1
M 1
1.pdf
73.5 KiB
204 Downloads
Details

มัธยมศึกษาปีที่ 1/9 – 1/10

M 1Gif
M 1Gif
1Gif.pdf
72.7 KiB
155 Downloads
Details

มัธยมศึกษาปีที่ 2/1 – 2/8

M 2
M 2
2.pdf
74.4 KiB
150 Downloads
Details

มัธยมศึกษาปีที่ 2/9 – 2/10

M 2 Gif
M 2 Gif
2-Gif.pdf
73.7 KiB
128 Downloads
Details

มัธยมศึกษาปีที่ 3/1 – 3/8

M 3
M 3
3.pdf
75.5 KiB
221 Downloads
Details

มัธยมศึกษาปีที่ 3/9 – 3/10

M 3Gif
M 3Gif
3Gif.pdf
74.5 KiB
130 Downloads
Details

ตารางสอบมัธยมศึกษาตอนปลาย

มัธยมศึกษาปีที่ 4

M 4
M 4
4.pdf
92.6 KiB
207 Downloads
Details

มัธยมศึกษาปีที่ 5

M 5
M 5
5.pdf
83.3 KiB
172 Downloads
Details

มัธยมศึกษาปีที่ 6

M 6
M 6
6.pdf
85.9 KiB
227 Downloads
Details

กำหนดการสอบ O-Net ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

onet

 

Download ประกาศจากทางโรงเรียนและตารางสอบ

Scan15
Scan15
scan15.jpg
2.2 MiB
151 Downloads
Details
Scan15 1
Scan15 1
scan15_1.jpg
1.6 MiB
151 Downloads
Details

ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558

ประกาศจากทางโรงเรียน

ตารางสอบมัธยมศึกษาตอนต้น

มัธยมศึกษาปีที่ 1/1 – 1/8  

M 1
M 1
m_1.jpeg
969.6 KiB
158 Downloads
Details

มัธยมศึกษาปีที่ 1/9 – 1/10

M 1G
M 1G
m_1G.jpeg
841.2 KiB
144 Downloads
Details

มัธยมศึกษาปีที่ 2/1 – 2/8  

M 2
M 2
m_2.jpeg
971.8 KiB
122 Downloads
Details

มัธยมศึกษาปีที่ 2/9 – 2/10 

M 2G
M 2G
m_2G.jpeg
946.0 KiB
128 Downloads
Details

มัธยมศึกษาปีที่ 3/1 – 3/8   

M 3
M 3
m_3.jpeg
1.1 MiB
111 Downloads
Details

มัธยมศึกษาปีที่ 3/9 – 3/10  

M 3G
M 3G
m_3G.jpeg
1.1 MiB
113 Downloads
Details

ตารางสอบมัธยมศึกษาตอนปลาย

มัธยมศึกษาปีที่ 4

M 4
M 4
m_4.jpeg
1.3 MiB
152 Downloads
Details

มัธยมศึกษาปีที่ 5 

M 5
M 5
m_5.jpeg
1.1 MiB
125 Downloads
Details

มัธยมศึกษาปีที่ 6

M 6
M 6
m_6.jpeg
1.2 MiB
137 Downloads
Details