รายชื่อนักเรียนที่มีผลการเรียนติดค้าง 0 ร มผ ปีการศึกษา 2559

change

table

นักเรียนสามารถคลิกดูรายชื่อตามรายวิชา ดังนี้

ตารางเรียน (1.7 MiB)

IS (76.4 KiB)

IS2 (94.0 KiB)

การงาน คอม (60.1 KiB)

การงาน คอม2 (77.9 KiB)

การงาน คอม3 (77.2 KiB)

กิจกรรม1 (63.0 KiB)

กิจกรรม2 (79.4 KiB)

กิจกรรม3 (78.9 KiB)

กิจกรรม4 (79.2 KiB)

เขียนแบบ (55.4 KiB)

เขียนแบบ2 (75.1 KiB)

คณิต1 (73.4 KiB)

คณิต2 (73.4 KiB)

คณิต3 (73.2 KiB)

คณิต4 (72.3 KiB)

คณิต5 (73.5 KiB)

คณิต6 (71.2 KiB)

คณิต7 (77.0 KiB)

คณิต8 (74.1 KiB)

คณิต9 (74.0 KiB)

คณิต10 (73.5 KiB)

คณิต11 (72.9 KiB)

คณิต12 (78.4 KiB)

จีน (69.9 KiB)

จีน2 (72.5 KiB)

ไทย (77.8 KiB)

ไทย2 (72.1 KiB)

ภาษาอังกฤษ (81.6 KiB)

ภาษาอังกฤษ2 (79.1 KiB)

วิทย์ (62.9 KiB)

วิทย์2 (72.0 KiB)

ศิลปะ (93.9 KiB)

ศิลปะ2 (83.3 KiB)

สังคมศึกษา (87.8 KiB)

สังคมศึกษา2 (89.5 KiB)

สังคมศึกษา3 (88.6 KiB)

สังคมศึกษา4 (89.6 KiB)

สังคมศึกษา5 (78.6 KiB)

สังคมศึกษา6 (78.0 KiB)

สังคมศึกษา7 (78.0 KiB)

สังคมศึกษา8 (79.0 KiB)

สุขศึกษา (81.0 KiB)

สุขศึกษา2 (88.0 KiB)

รายชื่อผู้เข้าสอบคัดเลือกนักเรียน ชั้น ม. 1 และ 4 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (16 มีนาคม 2559)

คลิกเพื่อดูรายชื่อผู้เข้าสอบคัดเลือก

M1 M4
M1 M4
M1-M4.pdf
263.9 KiB
701 Downloads
Details

การเตรียมเอกสารมอบตัวของนักเรียน ชั้น ม. 1 และ 4 ห้องเรียนพิเศษ : วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

register

** กรุณากรอกข้อมูลในช่องสีชมพูให้ครบถ้วนค่ะ**

register4

M4 register

ปฎิทินแจ้งกำหนดการหลังสอบปลายภาคสำหรับนักเรียน

calendar

 

ปฎิทินแจ้งกำหนดการหลังสอบปลายภาค สำหรับนักเรียน มัธยมศึกษาตอนต้น (ม. 1- ม.3)

ดาวน์โหลด

Calendar M 1-3
Calendar M 1-3
Calendar-M-1-3.pdf
83.0 KiB
376 Downloads
Details

ปฎิทินแจ้งกำหนดการหลังสอบปลายภาค สำหรับนักเรียน มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 4- ม.6)

ดาวน์โหลด

Calendar M 4-6
Calendar M 4-6
Calendar-M-4-6.pdf
87.1 KiB
249 Downloads
Details

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนชั้น ม. 3 เข้าเรียนขั้นม. 4 ปีการศึกษา 2559

scan0014

ดาวน์โหลดดูรายละเอียด

กลุ่มโครงสร้างวิทยาศาสตร์ -คณิตศาสตร์

Science-math
Science-math
science-math.pdf
2.1 MiB
507 Downloads
Details

กลุ่มโครงสร้างคณิตศาสตร์ -ภาษาอังกฤษ

Math-eng
Math-eng
math-eng.pdf
653.2 KiB
256 Downloads
Details

กลุ่มโครงสร้างภาษาอังกฤษ -จีน/รัสเซีย

Chinese-eng
Chinese-eng
chinese-eng.pdf
763.6 KiB
245 Downloads
Details

กลุ่มโครงสร้างวิชาการทั่วไป

Thai-social
Thai-social
thai-social.pdf
669.2 KiB
216 Downloads
Details

รับสมัครนักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้น ม.1 และ ม.4

registor 2559

กรอกรายละเอียดแบบฟอร์ม :  แบบฟอร์มแจ้งความจำนง เข้าศึกษาต่อ [คลิก]

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม