ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่งานทะเบียน – วัดผล

คุณสมบัติของผู้สมัคร

  1. เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
  2. จบปริญญาตรี และมีความรู้ความสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
  3. มีความมุ่งมั่นตั้งใจทำงาน
  4. มีบุคลิกภาพ และมนุษยสัมพันธ์ดี

สนใจสมัครติดต่อ 

กลุ่มบริหารวิชาการ โทร. 0-2226-1634

รายชื่อนักเรียนที่มีผลการเรียนติดค้าง 0 ร มผ ปีการศึกษา 2559

change

table

นักเรียนสามารถคลิกดูรายชื่อตามรายวิชา ดังนี้

ตารางเรียน (1.7 MiB)

IS (76.4 KiB)

IS2 (94.0 KiB)

การงาน คอม (60.1 KiB)

การงาน คอม2 (77.9 KiB)

การงาน คอม3 (77.2 KiB)

กิจกรรม1 (63.0 KiB)

กิจกรรม2 (79.4 KiB)

กิจกรรม3 (78.9 KiB)

กิจกรรม4 (79.2 KiB)

เขียนแบบ (55.4 KiB)

เขียนแบบ2 (75.1 KiB)

คณิต1 (73.4 KiB)

คณิต2 (73.4 KiB)

คณิต3 (73.2 KiB)

คณิต4 (72.3 KiB)

คณิต5 (73.5 KiB)

คณิต6 (71.2 KiB)

คณิต7 (77.0 KiB)

คณิต8 (74.1 KiB)

คณิต9 (74.0 KiB)

คณิต10 (73.5 KiB)

คณิต11 (72.9 KiB)

คณิต12 (78.4 KiB)

จีน (69.9 KiB)

จีน2 (72.5 KiB)

ไทย (77.8 KiB)

ไทย2 (72.1 KiB)

ภาษาอังกฤษ (81.6 KiB)

ภาษาอังกฤษ2 (79.1 KiB)

วิทย์ (62.9 KiB)

วิทย์2 (72.0 KiB)

ศิลปะ (93.9 KiB)

ศิลปะ2 (83.3 KiB)

สังคมศึกษา (87.8 KiB)

สังคมศึกษา2 (89.5 KiB)

สังคมศึกษา3 (88.6 KiB)

สังคมศึกษา4 (89.6 KiB)

สังคมศึกษา5 (78.6 KiB)

สังคมศึกษา6 (78.0 KiB)

สังคมศึกษา7 (78.0 KiB)

สังคมศึกษา8 (79.0 KiB)

สุขศึกษา (81.0 KiB)

สุขศึกษา2 (88.0 KiB)

รายชื่อผู้เข้าสอบคัดเลือกนักเรียน ชั้น ม. 1 และ 4 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (16 มีนาคม 2559)

คลิกเพื่อดูรายชื่อผู้เข้าสอบคัดเลือก

M1 M4
M1 M4
M1-M4.pdf
263.9 KiB
738 Downloads
Details

การเตรียมเอกสารมอบตัวของนักเรียน ชั้น ม. 1 และ 4 ห้องเรียนพิเศษ : วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

register

** กรุณากรอกข้อมูลในช่องสีชมพูให้ครบถ้วนค่ะ**

register4

M4 register

ปฎิทินแจ้งกำหนดการหลังสอบปลายภาคสำหรับนักเรียน

calendar

 

ปฎิทินแจ้งกำหนดการหลังสอบปลายภาค สำหรับนักเรียน มัธยมศึกษาตอนต้น (ม. 1- ม.3)

ดาวน์โหลด

Calendar M 1-3
Calendar M 1-3
Calendar-M-1-3.pdf
83.0 KiB
404 Downloads
Details

ปฎิทินแจ้งกำหนดการหลังสอบปลายภาค สำหรับนักเรียน มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 4- ม.6)

ดาวน์โหลด

Calendar M 4-6
Calendar M 4-6
Calendar-M-4-6.pdf
87.1 KiB
269 Downloads
Details

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนชั้น ม. 3 เข้าเรียนขั้นม. 4 ปีการศึกษา 2559

scan0014

ดาวน์โหลดดูรายละเอียด

กลุ่มโครงสร้างวิทยาศาสตร์ -คณิตศาสตร์

Science-math
Science-math
science-math.pdf
2.1 MiB
562 Downloads
Details

กลุ่มโครงสร้างคณิตศาสตร์ -ภาษาอังกฤษ

Math-eng
Math-eng
math-eng.pdf
653.2 KiB
295 Downloads
Details

กลุ่มโครงสร้างภาษาอังกฤษ -จีน/รัสเซีย

Chinese-eng
Chinese-eng
chinese-eng.pdf
763.6 KiB
273 Downloads
Details

กลุ่มโครงสร้างวิชาการทั่วไป

Thai-social
Thai-social
thai-social.pdf
669.2 KiB
241 Downloads
Details