รายชื่อนักเรียนที่มีผลการเรียนติดค้าง 0 ร มผ ปีการศึกษา 2559

change

table

นักเรียนสามารถคลิกดูรายชื่อตามรายวิชา ดังนี้

ตารางเรียน (1.7 MiB)

IS (76.4 KiB)

IS2 (94.0 KiB)

การงาน คอม (60.1 KiB)

การงาน คอม2 (77.9 KiB)

การงาน คอม3 (77.2 KiB)

กิจกรรม1 (63.0 KiB)

กิจกรรม2 (79.4 KiB)

กิจกรรม3 (78.9 KiB)

กิจกรรม4 (79.2 KiB)

เขียนแบบ (55.4 KiB)

เขียนแบบ2 (75.1 KiB)

คณิต1 (73.4 KiB)

คณิต2 (73.4 KiB)

คณิต3 (73.2 KiB)

คณิต4 (72.3 KiB)

คณิต5 (73.5 KiB)

คณิต6 (71.2 KiB)

คณิต7 (77.0 KiB)

คณิต8 (74.1 KiB)

คณิต9 (74.0 KiB)

คณิต10 (73.5 KiB)

คณิต11 (72.9 KiB)

คณิต12 (78.4 KiB)

จีน (69.9 KiB)

จีน2 (72.5 KiB)

ไทย (77.8 KiB)

ไทย2 (72.1 KiB)

ภาษาอังกฤษ (81.6 KiB)

ภาษาอังกฤษ2 (79.1 KiB)

วิทย์ (62.9 KiB)

วิทย์2 (72.0 KiB)

ศิลปะ (93.9 KiB)

ศิลปะ2 (83.3 KiB)

สังคมศึกษา (87.8 KiB)

สังคมศึกษา2 (89.5 KiB)

สังคมศึกษา3 (88.6 KiB)

สังคมศึกษา4 (89.6 KiB)

สังคมศึกษา5 (78.6 KiB)

สังคมศึกษา6 (78.0 KiB)

สังคมศึกษา7 (78.0 KiB)

สังคมศึกษา8 (79.0 KiB)

สุขศึกษา (81.0 KiB)

สุขศึกษา2 (88.0 KiB)

[รูปภาพ] วันนำเสนอผลการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ณ วันที่ 11 – 13 กุมภาพันธ์ 2558

การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อมลพิษที่ ไม่เหมาะสมในการดำรงชีวิตในกรุงเทพมหานคร

การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อมลพิษที่ ไ
การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อมลพิษที่ ไ
การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อมลพิษที่ ไ.pdf
1.9 MiB
813 Downloads
Details

การสำรวจความคิดเห็นของกลุ่มนักเรียนที่เรียนกวดวิชาบริเวณวงเวียนใหญ่

การสำรวจความคิดเห็นของกลุ่มนักเรียนที่เรียนกวดวิชาบริเวณวงเวียนใหญ่
การสำรวจความคิดเห็นของกลุ่มนักเรียนที่เรียนกวดวิชาบริเวณวงเวียนใหญ่
การสำรวจความคิดเห็นของกลุ่มนักเรียนที่เรียนกวดวิชาบริเวณวงเวียนใหญ่.pdf
1.6 MiB
1686 Downloads
Details

การเปรียบเทียบความพึงพอใจผู้ใช้โทรศัพท์มือถือระบบปฏิบัติการ ios และ android

การเปรียบเทียบความพึงพอใจผู้ใช้โทรศัพท์มือถือระบบปฏิบัติการ Ios และ Android
การเปรียบเทียบความพึงพอใจผู้ใช้โทรศัพท์มือถือระบบปฏิบัติการ Ios และ Android
การเปรียบเทียบความพึงพอใจผู้ใช้โทรศัพท์มือถือระบบปฏิบัติการ ios และ android.pdf
1.7 MiB
5058 Downloads
Details

การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง (IS)

โรงเรียนวัดราชบพิธ เป็นโรงเรียนในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก จัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล และบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ เน้นให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง โดยใช้กระบวนการวิจัยในเรื่องที่นักเรียนสนใจ