Bike for Mom

วันที่ 16 สิงหาคม 2558 ลูกเสือกองร้อยพิเศษ จำนวน 40 นาย          เข้าร่วมกิจกรรม Bike for mom “ปั่นเพื่อแม่” และเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร  ณ พระราชวังดุสิต (ลานพระบรมรูปทรงม้า)

มีแกลลอรี่ไม่เลือกหรือแกลเลอรีที่ถูกลบ

งานวันแม่ 2558

วันที่ 12 สิงหาคม 2558 กองลูกเสือโรงเรียนวัดราชบพิธ ในนามสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ได้เดินอัญเชิญเครื่องราชสักการะ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ องค์อุปถัมภ์คณะลูกเสือแห่งชาติ ในงานเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหาพรบรมมาหาราชินี ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง

มีแกลลอรี่ไม่เลือกหรือแกลเลอรีที่ถูกลบ

ประกวดระเบียบแถวรอบจังหวัด 2558

วันที่ 20 มิถุนายน 2558 ลูกเสือกองร้อยพิเศษ เข้าร่วมการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2558 ประเภทลูกเสือวิสามัญ (รอบจังหวัด) ณ โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์

มีแกลลอรี่ไม่เลือกหรือแกลเลอรีที่ถูกลบ

ประกวดระเบียบแถวรอบเขต 2558

วันที่ 13 มิถุนายน 2558 ลูกเสือกองร้อยพิเศษ เข้าร่วมการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2558 ประเภทลูกเสือวิสามัญ (รอบเขตพื้นที่การศึกษา) ณ โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์

มีแกลลอรี่ไม่เลือกหรือแกลเลอรีที่ถูกลบ

งานเจ้าฟ้าเพชร 58

วันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม 2558 ลูกเสือกองร้อยพิเศษ จำนวน 40 นาย          เข้าร่วมพิธีถวายสักการะสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ  เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ ณ เสาวภาประดิษฐาน สุสานหลวงวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

มีแกลลอรี่ไม่เลือกหรือแกลเลอรีที่ถูกลบ