การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อมลพิษที่ ไม่เหมาะสมในการดำรงชีวิตในกรุงเทพมหานคร

การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อมลพิษที่ ไ
การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อมลพิษที่ ไ
การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อมลพิษที่ ไ.pdf
1.9 MiB
813 Downloads
Details

การสำรวจความคิดเห็นของกลุ่มนักเรียนที่เรียนกวดวิชาบริเวณวงเวียนใหญ่

การสำรวจความคิดเห็นของกลุ่มนักเรียนที่เรียนกวดวิชาบริเวณวงเวียนใหญ่
การสำรวจความคิดเห็นของกลุ่มนักเรียนที่เรียนกวดวิชาบริเวณวงเวียนใหญ่
การสำรวจความคิดเห็นของกลุ่มนักเรียนที่เรียนกวดวิชาบริเวณวงเวียนใหญ่.pdf
1.6 MiB
1686 Downloads
Details

การเปรียบเทียบความพึงพอใจผู้ใช้โทรศัพท์มือถือระบบปฏิบัติการ ios และ android

การเปรียบเทียบความพึงพอใจผู้ใช้โทรศัพท์มือถือระบบปฏิบัติการ Ios และ Android
การเปรียบเทียบความพึงพอใจผู้ใช้โทรศัพท์มือถือระบบปฏิบัติการ Ios และ Android
การเปรียบเทียบความพึงพอใจผู้ใช้โทรศัพท์มือถือระบบปฏิบัติการ ios และ android.pdf
1.7 MiB
5058 Downloads
Details