ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศ

เรียน   ผู้ปกครองเพื่อโปรดทราบ

           ในวันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2560 โรงเรียนมีความจำเป็นต้องประชุมคณะครูและบุคลากรทั้งโรงเรียนในเวลา 14.30 น. จึงอนุญาตให้นักเรียนทุกคนกลับบ้านได้ ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

M 1
M 1
M_1.pdf
4.1 MiB
709 Downloads
Details

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

M 2
M 2
M_2.pdf
4.3 MiB
437 Downloads
Details

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

M 3
M 3
M_3.pdf
4.1 MiB
327 Downloads
Details

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

M 4
M 4
M_4.pdf
3.3 MiB
554 Downloads
Details

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

M 5
M 5
M_5.pdf
3.3 MiB
382 Downloads
Details

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

M 6
M 6
M_6.pdf
3.3 MiB
387 Downloads
Details

ตารางเรียนปรับพื้นฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4

ดาวน์โหลดตารางเรียนปรับพื้นฐาน

กำหนดวันและเวลาเรียนปรับพื้นฐาน ระดับม. 1 และ 4 (ฉบับเปลี่ยนแปลง)

Table
Table
Table.pdf
159.5 KiB
315 Downloads
Details

ดาวน์โหลด ตารางเรียน/สอนปรับพื้นฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

M 1
M 1
m_1.pdf
58.9 KiB
199 Downloads
Details

ดาวน์โหลด ตารางเรียน/สอนปรับพื้นฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

M 4
M 4
m_4.pdf
56.8 KiB
210 Downloads
Details

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ปรับแก้ วันที่ 6 ธันวาคม 2559

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

(ปรับแก้ไขฉบับวันที่ 6 ธันวาคม 2559)

มัธยมศึกษาปีที่ 1

M 1 (4.5 MiB)

มัธยมศึกษาปีที่ 2

M 2 (4.5 MiB)

มัธยมศึกษาปีที่ 3

M 3 (4.5 MiB)

มัธยมศึกษาปีที่ 4

M 4 (3.3 MiB)

มัธยมศึกษาปีที่ 5

M 5 (3.2 MiB)

มัธยมศึกษาปีที่ 6

M 6 (3.2 MiB)

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ปรับแก้ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2559

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

(ปรับแก้ไขฉบับวันที่ 4 พฤศจิกายน 2559)

มัธยมศึกษาปีที่ 1

M1 (4.4 MiB)

มัธยมศึกษาปีที่ 2

M2 (4.5 MiB)

มัธยมศึกษาปีที่ 3

M3 (4.5 MiB)

มัธยมศึกษาปีที่ 4

M4 (3.5 MiB)

มัธยมศึกษาปีที่ 5

M5 (3.4 MiB)

มัธยมศึกษาปีที่ 6

M6 (3.4 MiB)

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

scheduletimeตารางเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1

M1 1 (474.0 KiB)

M1 2 (469.5 KiB)

M1 3 (474.4 KiB)

M1 4 (466.7 KiB)

M1 5 (472.3 KiB)

M1 6 (479.1 KiB)

M1 7 (465.2 KiB)

M1 8 (468.2 KiB)

M1 9 (454.9 KiB)

M1 10 (450.2 KiB)

มัธยมศึกษาปีที่ 2

M2 1 (475.2 KiB)

M2 2 (466.3 KiB)

M2 3 (471.7 KiB)

M2 4 (469.3 KiB)

M2 5 (469.4 KiB)

M2 6 (463.2 KiB)

M2 7 (466.7 KiB)

M2 8 (471.8 KiB)

M2 9 (471.6 KiB)

M2 10 (455.2 KiB)

มัธยมศึกษาปีที่ 3

M3 1 (458.8 KiB)

M3 2 (462.4 KiB)

M3 3 (466.5 KiB)

M3 4 (462.6 KiB)

M3 5 (466.8 KiB)

M3 6 (468.1 KiB)

M3 7 (472.3 KiB)

M3 8 (471.2 KiB)

M3 9 (458.8 KiB)

M3 10 (464.0 KiB)

มัธยมศึกษาปีที่ 4

M4 1 (463.8 KiB)

M4 2 (460.0 KiB)

M4 3 (460.9 KiB)

M4 4 (453.8 KiB)

M4 5 (447.5 KiB)

M4 6 (445.7 KiB)

M4 7 (440.9 KiB)

M4 8 (431.0 KiB)

มัธยมศึกษาปีที่ 5

M5 1 (461.7 KiB)

M5 2 (450.0 KiB)

M5 3 (449.5 KiB)

M5 4 (457.4 KiB)

M5 5 (433.0 KiB)

M5 6 (435.2 KiB)

M5 7 (434.3 KiB)

M5 8 (433.8 KiB)

M6 1 (440.1 KiB)

มัธยมศึกษาปีที่ 6

M6 2 (445.0 KiB)

M6 3 (441.2 KiB)

M6 4 (445.1 KiB)

M6 5 (445.2 KiB)

M6 6 (439.1 KiB)

M6 7 (442.5 KiB)

M6 8 (433.2 KiB)

ตารางเรียนระดับชั้น ม.1 – ม.6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

ตารางเรียนนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

M1
M1
M1.pdf
2.6 MiB
1553 Downloads
Details

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

M2
M2
M2.pdf
2.6 MiB
739 Downloads
Details

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

M3
M3
M3.pdf
2.5 MiB
1082 Downloads
Details

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

M4
M4
M4.pdf
1.9 MiB
1128 Downloads
Details

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

M5
M5
M5.pdf
2.0 MiB
964 Downloads
Details

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

M6
M6
M6.pdf
2.0 MiB
874 Downloads
Details

ตารางเรียน 2/2558

M1
M1
M1.zip
2.2 MiB
218 Downloads
Details
M2
M2
M2.zip
2.3 MiB
164 Downloads
Details
M3
M3
M3.zip
2.1 MiB
196 Downloads
Details
M4
M4
M4.zip
1.5 MiB
164 Downloads
Details
M5
M5
M5.zip
1.4 MiB
171 Downloads
Details
M6
M6
M6.zip
1.4 MiB
167 Downloads
Details