ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับม.1 และม.4 โครงการห้องเรียนพิเศษ : ปีการศึกษา 2560

ดาวน์โหลดไฟล์ประกาศผลคัดเลือก

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

List M1 Round 1
List M1 Round 1
List-m1-round-1.PDF
889.6 KiB
1219 Downloads
Details

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

List M4 Round 1
List M4 Round 1
List-m4-round-1.PDF
734.1 KiB
323 Downloads
Details

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 และ 4 โครงการห้องเรียนพิเศษ

รายชื่อผู้เข้าสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

M1
M1
m1.PDF
1.5 MiB
858 Downloads
Details

 

 

รายชื่อผู้เข้าสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

M4
M4
m4.PDF
860.1 KiB
286 Downloads
Details

 

ตารางสอบคัดเลือก

Exam Schedule Gifted 1
Exam Schedule Gifted 1
Exam-schedule-Gifted-1.pdf
155.4 KiB
357 Downloads
Details

 

ประกาศโรงเรียนวัดราชบพิธ กำหนดคุณสมบัติและวิธีการรับนักเรียน 2560

ประกาศโรงเรียนวัดราชบพิธ

เรื่อง การกำหนดคุณสมบัติและวิธีการรับนักเรียนเข้าเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560

 

ดาวน์โหลดประกาศรับสมัคร

Register2560
Register2560
register2560.PDF
4.9 MiB
2241 Downloads
Details

คลิกเพื่อแจ้งความจำนงสมัครเรียนต่อ

gifted

 

 

รายชื่อนักเรียนที่มีผลการเรียนติดค้าง 0 ร มผ ปีการศึกษา 2559

change

table

นักเรียนสามารถคลิกดูรายชื่อตามรายวิชา ดังนี้

ตารางเรียน (1.7 MiB)

IS (76.4 KiB)

IS2 (94.0 KiB)

การงาน คอม (60.1 KiB)

การงาน คอม2 (77.9 KiB)

การงาน คอม3 (77.2 KiB)

กิจกรรม1 (63.0 KiB)

กิจกรรม2 (79.4 KiB)

กิจกรรม3 (78.9 KiB)

กิจกรรม4 (79.2 KiB)

เขียนแบบ (55.4 KiB)

เขียนแบบ2 (75.1 KiB)

คณิต1 (73.4 KiB)

คณิต2 (73.4 KiB)

คณิต3 (73.2 KiB)

คณิต4 (72.3 KiB)

คณิต5 (73.5 KiB)

คณิต6 (71.2 KiB)

คณิต7 (77.0 KiB)

คณิต8 (74.1 KiB)

คณิต9 (74.0 KiB)

คณิต10 (73.5 KiB)

คณิต11 (72.9 KiB)

คณิต12 (78.4 KiB)

จีน (69.9 KiB)

จีน2 (72.5 KiB)

ไทย (77.8 KiB)

ไทย2 (72.1 KiB)

ภาษาอังกฤษ (81.6 KiB)

ภาษาอังกฤษ2 (79.1 KiB)

วิทย์ (62.9 KiB)

วิทย์2 (72.0 KiB)

ศิลปะ (93.9 KiB)

ศิลปะ2 (83.3 KiB)

สังคมศึกษา (87.8 KiB)

สังคมศึกษา2 (89.5 KiB)

สังคมศึกษา3 (88.6 KiB)

สังคมศึกษา4 (89.6 KiB)

สังคมศึกษา5 (78.6 KiB)

สังคมศึกษา6 (78.0 KiB)

สังคมศึกษา7 (78.0 KiB)

สังคมศึกษา8 (79.0 KiB)

สุขศึกษา (81.0 KiB)

สุขศึกษา2 (88.0 KiB)

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ประจำปีการศึกษา 2559

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

M1 2559
M1 2559
M1_2559.pdf
188.0 KiB
729 Downloads
Details

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

M2 2559
M2 2559
M2_2559.pdf
167.2 KiB
448 Downloads
Details

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

M3 2559
M3 2559
M3_2559.pdf
215.4 KiB
1339 Downloads
Details

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

M4 2559
M4 2559
M4_2559.pdf
156.9 KiB
479 Downloads
Details

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

M5 2559
M5 2559
M5_2559.pdf
143.7 KiB
501 Downloads
Details

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

M6 2559
M6 2559
M6_2559.pdf
159.3 KiB
532 Downloads
Details

ประกาศรายชื่อนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2559

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

List M 1
List M 1
List-M_1.pdf
383.4 KiB
366 Downloads
Details

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

List M 4
List M 4
List-M_4_2.pdf
359.6 KiB
367 Downloads
Details