ประกาศรายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2560

Update 6 พ.ค. 2560 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีการปรับปรุงรายชื่อให้นักเรียนตรวจสอบดังนี้

  1. ตรวจสอบรายชื่อตนเองให้ถูกต้อง
  2. ตรวจสอบเลขประจำตัวของตนเอง
  3. ตรวจสอบห้องเรียน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

M 1 2560
M 1 2560
M-1_2560.PDF
6.7 MiB
482 Downloads
Details

Update 4 พ.ค. 2560 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีการปรับปรุงรายชื่อ

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (Update วันที่ 4 พฤษภาคม 2560)

M 4 1
M 4 1
M-4_1.pdf
77.2 KiB
374 Downloads
Details
M 4 2
M 4 2
M-4_2.pdf
80.3 KiB
405 Downloads
Details
M 4 3
M 4 3
M-4_3.pdf
80.9 KiB
256 Downloads
Details
M 4 4
M 4 4
M-4_4.pdf
82.7 KiB
334 Downloads
Details
M4 5
M4 5
M4_5.pdf
56.9 KiB
150 Downloads
Details
M4 6
M4 6
M4_6.pdf
58.1 KiB
142 Downloads
Details
M4 7
M4 7
M4_7.pdf
59.5 KiB
135 Downloads
Details
M4 8
M4 8
M4_8.pdf
66.3 KiB
141 Downloads
Details

ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่งานทะเบียน – วัดผล

คุณสมบัติของผู้สมัคร

  1. เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
  2. จบปริญญาตรี และมีความรู้ความสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
  3. มีความมุ่งมั่นตั้งใจทำงาน
  4. มีบุคลิกภาพ และมนุษยสัมพันธ์ดี

สนใจสมัครติดต่อ 

กลุ่มบริหารวิชาการ โทร. 0-2226-1634

ตารางเรียนปรับพื้นฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4

ดาวน์โหลดตารางเรียนปรับพื้นฐาน

กำหนดวันและเวลาเรียนปรับพื้นฐาน ระดับม. 1 และ 4 (ฉบับเปลี่ยนแปลง)

Table
Table
Table.pdf
159.5 KiB
315 Downloads
Details

ดาวน์โหลด ตารางเรียน/สอนปรับพื้นฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

M 1
M 1
m_1.pdf
58.9 KiB
199 Downloads
Details

ดาวน์โหลด ตารางเรียน/สอนปรับพื้นฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

M 4
M 4
m_4.pdf
56.8 KiB
210 Downloads
Details

กรอกประวัติเพื่อมอบตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษปีที่ 1 และ 4

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หรือนักเรียนใหม่

banner2

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (จากโรงเรียนวัดราชบพิธ)

banner3

 

รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์มอบตัวระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ในวันที่ 19 และ 20 เมษายน 2560

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มอบตัววันที่ 19 เมษายน 2560

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 มอบตัววันที่ 20 เมษายน 2560

**หากนักเรียนไม่มาตามวันและเวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์**

คลิก Link สำหรับกรอกประวัติมอบตัวนักเรียนใหม่ (ม.1)

คลิก Link สำหรับกรอกประวัติมอบตัวนักเรียนโรงเรียนวัดราชบพิธเดิม (ม.3 ขึ้นม. 4)

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

M1 1
M1 1
m1_1.pdf
202.9 KiB
360 Downloads
Details
M1 2
M1 2
m1_2.pdf
203.9 KiB
281 Downloads
Details
M1 3
M1 3
m1_3.pdf
202.0 KiB
209 Downloads
Details
M1 4
M1 4
m1_4.pdf
202.4 KiB
235 Downloads
Details
M1 5
M1 5
m1_5.pdf
200.8 KiB
214 Downloads
Details
M1 6
M1 6
m1_6.pdf
203.0 KiB
176 Downloads
Details
M1 7
M1 7
m1_7.pdf
202.7 KiB
191 Downloads
Details
M18
M18
m18.pdf
195.6 KiB
91 Downloads
Details

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

M4 1
M4 1
m4_1.pdf
111.3 KiB
256 Downloads
Details
M4 2
M4 2
m4_2.pdf
113.6 KiB
238 Downloads
Details
M4 3
M4 3
m4_3.pdf
112.5 KiB
186 Downloads
Details
M4 4
M4 4
m4_4.pdf
113.2 KiB
186 Downloads
Details
M4 5
M4 5
m4_5.pdf
113.4 KiB
171 Downloads
Details
M4 6
M4 6
m4_6.pdf
114.6 KiB
163 Downloads
Details
M4 7
M4 7
m4_7.pdf
105.1 KiB
177 Downloads
Details

การเตรียมเอกสารมอบตัวนักเรียนระดับชั้นม.1 และ ม. 4

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มอบตัววันที่ 19 เมษายน 2560

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 มอบตัววันที่ 20 เมษายน 2560

**หากนักเรียนไม่มาตามวันและเวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์**

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หรือนักเรียนใหม่

banner2

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (จากโรงเรียนวัดราชบพิธ)

banner3

การเตรียมเอกสารมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2560

Document 1
Document 1
Document-1.pdf
90.0 KiB
1071 Downloads
Details

ขั้นตอนการกรอกใบมอบตัว (เริ่มกรอกได้ตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน 2560)

Document 2
Document 2
Document-2.pdf
161.0 KiB
550 Downloads
Details

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม. 1 และ 4 (สอบวันที่ 8 เมษายน 2560)

รายชื่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

M1 2560
M1 2560
m1_2560.PDF
8.6 MiB
787 Downloads
Details

 

รายชื่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

M4 2560
M4 2560
m4_2560.PDF
549.3 KiB
197 Downloads
Details

ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560

ไฟล์ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียน ม.4 ปีการศึกษา 2560

M4 05 April 2017
M4 05 April 2017
M4_05-April-2017.PDF
1.8 MiB
327 Downloads
Details

 

การเตรียมเอกสารมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560

Document 1
Document 1
Document-1.pdf
90.0 KiB
1071 Downloads
Details

ขั้นตอนการกรอกใบมอบตัว

Document 2
Document 2
Document-2.pdf
161.0 KiB
550 Downloads
Details

 

 

 

ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับม.1 และม.4 โครงการห้องเรียนพิเศษ : ปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม)

ดาวน์โหลดไฟล์ประกาศผลคัดเลือก

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

M1 2
M1 2
M1_2.PDF
2.2 MiB
1861 Downloads
Details

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

M4 2
M4 2
M4_2.PDF
725.6 KiB
360 Downloads
Details

ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับม.1 และม.4 โครงการห้องเรียนพิเศษ : ปีการศึกษา 2560

ดาวน์โหลดไฟล์ประกาศผลคัดเลือก

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

List M1 Round 1
List M1 Round 1
List-m1-round-1.PDF
889.6 KiB
1395 Downloads
Details

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

List M4 Round 1
List M4 Round 1
List-m4-round-1.PDF
734.1 KiB
389 Downloads
Details