โครงการจัดสอนเสริมพิเศษวันเสาร์

แจ้งผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

ด้วยสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนวัดราชบพิธได้ประสานความร่วมมือให้โรงเรียนวัดราชบพิธดำเนินโครงการสอนเสริมพิเศษวันเสาร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้และประสบการณ์เพิ่มเติม ในเนื้อหาตามหลักสูตร จำนวน 5 วิชา คือ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และสังคมศึกษา  รายละเอียดเพิ่มเติมตามหนังสือแจ้งผู้ปกครองดังไฟล์ด้านล่าง

หนังสือแจ้งผู้ปกครอง

Document
Document
Document.PDF
382.3 KiB
196 Downloads
Details

ใบสมัครเรียนพิเศษโครงการสอนเสริมพิเศษวันเสาร์

Form
Form
Form.PDF
414.8 KiB
125 Downloads
Details

ใส่ความเห็น

ชื่อ *
อีเมล์ *
เว็บไซท์