แจ้งกำหนดการสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558

midterm 2_2558

ประกาศจากทางโรงเรียน

ตารางสอบมัธยมศึกษาตอนต้น

มัธยมศึกษาปีที่ 1/1 – 1/8  

M 1
M 1
m_1.jpeg
969.6 KiB
158 Downloads
Details

มัธยมศึกษาปีที่ 1/9 – 1/10

M 1G
M 1G
m_1G.jpeg
841.2 KiB
144 Downloads
Details

มัธยมศึกษาปีที่ 2/1 – 2/8  

M 2
M 2
m_2.jpeg
971.8 KiB
122 Downloads
Details

มัธยมศึกษาปีที่ 2/9 – 2/10 

M 2G
M 2G
m_2G.jpeg
946.0 KiB
128 Downloads
Details

มัธยมศึกษาปีที่ 3/1 – 3/8   

M 3
M 3
m_3.jpeg
1.1 MiB
111 Downloads
Details

มัธยมศึกษาปีที่ 3/9 – 3/10  

M 3G
M 3G
m_3G.jpeg
1.1 MiB
113 Downloads
Details

ตารางสอบมัธยมศึกษาตอนปลาย

มัธยมศึกษาปีที่ 4

M 4
M 4
m_4.jpeg
1.3 MiB
152 Downloads
Details

มัธยมศึกษาปีที่ 5 

M 5
M 5
m_5.jpeg
1.1 MiB
125 Downloads
Details

มัธยมศึกษาปีที่ 6

M 6
M 6
m_6.jpeg
1.2 MiB
137 Downloads
Details

ใส่ความเห็น

ชื่อ *
อีเมล์ *
เว็บไซท์