อัลบัมภาพกิจกรรม

บริษัท TOA มอบทุนการศึกษาให้นักเรียน

ตัวแทนบริษัทสี TOA โดยคุณเกศศิริ ลอยละว้า ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร และกิจกรรมเพื่อสังคม ได้มอบทุนการศึกษาต่อเนื่อง ให้แก่นักเรียนโรงเรียน วัดราชบพิธ จำนวน 3 ทุน โดยมีนายอภิภูมิ เปี้ยปลูก รองผู้อำนวยการโรงเรียน วัดราชบพิธ เป็นตัวแทนรับมอบ ณ โรงเรียนวัดราชบพิธ สพม.เขต 1 ในวันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2559

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2559
การอบรมการใช้ google apps for education สำหรับครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
คณะครูโรงเรียนบุญวัฒนาศึกษาดูงานของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เดินการกุศลเพื่อสุขภาพ 13 กุมภาพันธ์ 2559
Art Day 5 กุมภาพันธ์ 2559
กิจกรรม ตรุษจีน 3 กุมภาพันธ์ 2559
28 มกราคม 2559 ศึกษาดูงานประกันคุณภาพ
ต้อนรับผู้อำนวยการมนัส ปิ่นนิกร สู่โรงเรียนวัดราชบพิธ (17/11/2015)