ติดต่อเรา

โรงเรียนวัดราชบพิธ

3 ถนนสนามไชย แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร

กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10200

เบอร์โทรศัพท์ 02-2263071