ติดต่อเรา
โรงเรียนวัดราชบพิธ
3 ถนนสนามไชย   แขวงพระบรมมหาราชวัง  เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
เบอร์โทรศัพท์ 022263072 เบอร์โทรสาร 026223340


กรอกแบบฟอร์ม
ติดต่อเรื่อง :
รายละเอียด :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :
แผนที่โรงเรียน