สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน

ที่มา

ฉัตร 5 ชั้น เป็นเครื่องประกอบอิสริยยศสมณศักดิ์ในพระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า ร.บ. ในวงกลม เป็นอักษรย่อโรงเรียนวัดราชบพิธ

ความหมาย

เพื่อเป็นเครื่องแสดงว่าโรงเรียนวัดราชบพิธเป็นโรงเรียนในพระอุปถัมภ์ของเจ้าอาวาสและของวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามตั้งแต่แรกเริ่มก่อตั้งมาจนถึงปัจจุบัน

สีประจำโรงเรียน

สีขาว-เหลือง

ความหมาย

สีขาว

ขาวหมายถึงความบริสุทธิ์ เป็นเครื่องหมายพระพุทธศาสนาการใช้สีขาวเป็นส่วนหนึ่งของธงโรงเรียน เพราะโรงเรียนนี้ถือกำเนิดมาจากวัดและตั้งอยู่ในบริเวณวัด คือ อาศัยบารมีของพระศาสนาเป็นที่ตั้งเมื่อเห็นธงจึงทำให้รำลึกถึงประวัติดังกล่าวแล้ว

สีเหลือง

เป็นสีที่คนไทยรู้ดีที่สุดว่าเป็นสีของพระสงฆ์โรงเรียนนี้อยู่ในความอุปการะของยอดแห่งสงฆ์กล่าว คือ สมเด็จพระสังฆราชเจ้าท่านทรงเอาพระทัยใส่ดูแลและทรงทำการทุกอย่างเพื่อความเจริญของโรงเรียนซ้ำยังประทานคาถาซึ่งเป็นหัวใจของโรงเรียนไว้คือ”วิริเยน ทุกฺขมจฺเจติ”
นับว่าทรงมีส่วนเกี่ยวข้องกับโรงเรียนนี้มากมกายสีเหลืองจึงเป็นสีสำหรับท่าน และทำให้ระลึกถึงพระคุณของท่าน