ข่าวประชาสัมพันธ์
เรียกนักเรียนบัญชีสำรองรายงานตัวและมอบตัว ห้องเรียนพิเศษ Mini English Program : MEP ม.1 (อ่าน 5) 19 เม.ย. 62
เรียกนักเรียนบัญชีสำรองรายงานตัวและมอบตัว ห้องเรียนพิเศษ Gifted วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ม.1 (อ่าน 4) 19 เม.ย. 62
ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว แหน่ง ครูอัตราจ้าง โครงการห้องเรียน MEP (อ่าน 8) 09 เม.ย. 62
เรียกนักเรียนบัญชีสำรองรายงานตัวและมอบตัว ห้องเรียนพิเศษ Gifted วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ม.1 (อ่าน 5) 08 เม.ย. 62
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ห้องเรียนปกติ (อ่าน 6) 06 เม.ย. 62
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 ห้องเรียนปกติ (อ่าน 6) 05 เม.ย. 62
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อ ม.1 ห้องเรียนปกติ สอบวันที่ 5 เมษายน 2562 (อ่าน 7) 04 เม.ย. 62
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง โครงการห้องเรียน (อ่าน 6) 03 เม.ย. 62
เรียกนักเรียนบัญชีสำรองรายงานตัวและมอบตัว ห้องเรียนพิเศษ Gifted วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ม.1 (อ่าน 900) 02 เม.ย. 62
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้น ม.6 ที่ได้คะแนน o-net คณิตศาสตร์ ปี 2561 เต็ม 100 คะแนน (อ่าน 406) 31 มี.ค. 62
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อ ม.4 ห้องเรียนปกติ สอบวันที่ 31 มีนาคม 2562 (อ่าน 741) 30 มี.ค. 62
เรียกนักเรียนบัญชีสำรองรายงานตัวและมอบตัว ห้องเรียนพิเศษ Gifted วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ม.1 (อ่าน 818) 28 มี.ค. 62
ประกาศรับสมัครนักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4ประจำปีการศึกษา 2562 รอบทั่วไป (แจ้งความจำนงออนไลน์) (อ่าน 3148) 25 มี.ค. 62
เรียกนักเรียนบัญชีสำรองรายงานตัวและมอบตัว ห้องเรียนพิเศษ Mini English Program : MEP ม.1 (อ่าน 411) 25 มี.ค. 62
เรียกนักเรียนบัญชีสำรองรายงานตัวและมอบตัว ห้องเรียนพิเศษ Gifted วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ม.1 (อ่าน 585) 25 มี.ค. 62
ประกาศรับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง โครงการห้องเรียน Mini Emglish Pr (อ่าน 13) 25 มี.ค. 62
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครู อัตราจ้าง โครงการห้องเรียน MEP (อ่าน 9) 25 มี.ค. 62
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้น ม.3 ที่ได้คะแนน o-net คณิตศาสตร์ ปี 2561 เต็ม 100 คะแนน (อ่าน 377) 24 มี.ค. 62
แจ้งนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียนวิชาการทั่วไป (อ่าน 11) 23 มี.ค. 62
ประกาศผลการยื่นคำร้องขอเปลี่ยนโครงสร้างการเรียนโดยใช้ผลการเรียน 6 ภาคเรียน (อ่าน 8) 21 มี.ค. 62
ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ครั้งที่ 2 (อ่าน 10) 21 มี.ค. 62
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อโครงการห้องเรียนพิเศษ (เพิ่มเติม) ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 2198) 19 มี.ค. 62
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและไม่มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อ ม.1 และ ม.4 ห้องเรียนพิเศษ(เพิ่มเติม) (อ่าน 1680) 17 มี.ค. 62
ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรียนต่อ ม 4 ปีการศึกษา 2562 เพิ่มเติม (อ่าน 5) 14 มี.ค. 62
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อโครงการห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 1164) 13 มี.ค. 62
ประกาศการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นม.1 และ 4 ปีการศึกษา 2562 ห้องเรียนพิเศษ (เพิ่มเติม) (อ่าน 2964) 13 มี.ค. 62
ประกาศโรงเรียนวัดราชบพิธ รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อ ม.1 และ ม.4 ห้องเรียนพิเศษ (อ่าน 1425) 06 มี.ค. 62
ประชาสัมพันธ์ งานบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2562 (อ่าน 966) 01 มี.ค. 62
กำหนดการปฏิทินนัดหมายนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (อ่าน 17) 20 ก.พ. 62
กำหนดการปฏิทินนัดหมายนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,2,4,5,6 (อ่าน 16) 20 ก.พ. 62
ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นม. 3 เดิม เข้าเรียนต่อระดับม. 4 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 1028) 20 ก.พ. 62
หมายเลขห้องสอบช้อสอบกลางสพฐ ม.1 และ ม.2 ปี 61 (อ่าน 18) 19 ก.พ. 62
การรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 (ประกาศ แจ้งความจำนงออนไลน์) (อ่าน 6977) 14 ก.พ. 62
ประกาศรับนักเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2562 ห้องเรียนพิเศษ Mini English Program : MEP (อ่าน 776) 13 ก.พ. 62
ประกาศรับนักเรียน ม.4 ปีการศึกษา 2562 ห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (อ่าน 555) 13 ก.พ. 62
ประกาศรับนักเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2562 ห้องเรียนพิเศษเป็นเลิศทางวิชาการวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (อ่าน 919) 13 ก.พ. 62
ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 10) 04 ก.พ. 62
หมายเลขห้องสอบ ปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 35) 03 ก.พ. 62
แจ้งกำหนดสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 22) 03 ก.พ. 62
แจ้งหยุดการเรียนการสอน วันที่ 31 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2562 เนื่องจากภาวะฝุ่นละออง (อ่าน 216) 30 ม.ค. 62