ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดวันปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 และวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 948) 23 ก.พ. 66
แจ้งสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2565 (อ่าน 262) 16 ก.พ. 66
ตารางสอบปลายภาค ม ต้น ภาคเรียนที่ 2/2565 (อ่าน 390) 16 ก.พ. 66
ตารางสอบปลายภาค ม ปลาย ภาคเรียนที่ 2/2565 (อ่าน 591) 16 ก.พ. 66
หมายเลขห้องสอบปลายภาค ม ต้น ภาคเรียนที่ 2/2565 (อ่าน 213) 13 ก.พ. 66
หมายเลขห้องสอบปลายภาค ม ปลาย ภาคเรียนที่ 2/2565 (อ่าน 252) 13 ก.พ. 66
กำหนดการ RB OPEN HOUSE 2022 เปิดบ้านวิชาการโรงเรียนวัดราชบพิธ (อ่าน 764) 07 ก.พ. 66
แจ้งกำหนดการทดสอบทางการศึกษา (O-Net) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 370) 23 ม.ค. 66
แจ้งกำหนดการทดสอบทางการศึกษา (O-Net) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 352) 23 ม.ค. 66
ขอเชิญประชุมผู้ปกครองตามโครงการสื่อสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 29 มกราคม 2566 (อ่าน 363) 18 ม.ค. 66
แจ้งลดเวลาเรียน วันที่ 19 มกราคม 2565 เหลือคาบละ 40 นาที (อ่าน 229) 18 ม.ค. 66
สรุปผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 566) 10 ม.ค. 66
เรียนออนไลน์กรณีพิเศษ (11-13 ม.ค.2566) (อ่าน 387) 08 ม.ค. 66
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม Christmas 23 December 2022 (อ่าน 544) 19 ธ.ค. 65
ตารางเวลาตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปี 2565 (20 - 22 ธ.ค. 2565) (อ่าน 359) 16 ธ.ค. 65
ประกาศศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนวัดราชบพิธ เรื่อง การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 (อ่าน 744) 16 ธ.ค. 65
แจ้งลดเวลาเรียน ในวันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2565 เหลือคาบละ 40 นาที (อ่าน 367) 14 ธ.ค. 65
แจ้งกำหนดการสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 469) 08 ธ.ค. 65
ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 1457) 08 ธ.ค. 65
หมายเลขห้องสอบกลุางภาค ภาคเรียนที่ 2/2565 (อ่าน 548) 08 ธ.ค. 65
เอกสารความรู้เกี่ยวกับการดับเพลิงเบื้องต้น (อ่าน 29) 01 ธ.ค. 65
แจ้งกำหนดการจัดติวเข้มเตรียมความพร้อมนักเรียนระดับชั้น ม.6 (อ่าน 551) 16 พ.ย. 65
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (ฉบับวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565) (อ่าน 30) 16 พ.ย. 65
แจ้งการหยุดเรียน ในระหว่างวันที่ 15 - 18 พฤศจิกายน 2565 (อ่าน 630) 09 พ.ย. 65
บัญชีเรียกชื่อผู้เข้าสอบความรู้ธรรมศึกษา ชั้น ตรี โทและเอก ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 22) 09 พ.ย. 65
ขยายการแก้ไขผลการเรียนนักเรียนที่สอบไม่ผ่าน ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (1-30 พ.ย.2565) (อ่าน 438) 02 พ.ย. 65
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (ฉบับวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565) (อ่าน 51) 19 ต.ค. 65
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (ฉบับวันที่ 19 กันยายน 2565 เริ่มเรียนนักศึกษาวิชาทหาร) (อ่าน 48) 14 ก.ย. 65
งานสุขเกษียณ มุทิตาคาราวะ 2565 (22 กันยายน 2565) (อ่าน 904) 14 ก.ย. 65
ประกาศ เรื่อง การวัดและประเมินผลการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 1335) 02 ก.ย. 65
แจ้งกำหนดการวัดและประเมินผลการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 806) 02 ก.ย. 65
แจ้งลดเวลาเรียน วันที่ 23 - 24 สิงหาคม 2565 (อ่าน 533) 23 ส.ค. 65
แจ้งกำหนดการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-Net) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 607) 23 ส.ค. 65
แจ้งกำหนดการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-Net) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 482) 23 ส.ค. 65
ประกาศ เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับกัญชาและกัญชง ในโรงเรียนวัดราชบพิธ (อ่าน 529) 19 ส.ค. 65
การรับทราบผลการเรียนระหว่างภาค 50 คะแนน ผ่านระบบจัดเก็บข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน SGS สำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง (อ่าน 1738) 26 ก.ค. 65
แจ้งการเลิกเรียนก่อนเวลาปกติ ในวันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2565 เนื่องในกิจกรรมถวายเทียนพรรษา (อ่าน 765) 07 ก.ค. 65
ประกาศ เรื่อง แจ้งหยุดเรียน On-site เป็นกรณีพิเศษ โดยโรงเรียนจัดสอนออนไลน์ (Online)ในวันที่ 7-8 กรกฎาคม 2565 เพื่อทำการฆ่าเชื้อทั้งโรงเรียน (อ่าน 868) 04 ก.ค. 65
ประกาศ เรื่อง การวัดและประเมินผลการสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 856) 04 ก.ค. 65
ประกาศแจ้ง เรื่อง ลดเวลาเรียนวันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2565 เหลือคาบเรียนละ 40 นาที (อ่าน 691) 24 มิ.ย. 65
ขยายการแก้ไขผลการเรียนนักเรียนที่สอบไม่ผ่าน ครั้งที่ 2 (ติด 0 ร มผ) ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน - 31 สิงหาคม 2565 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 641) 21 มิ.ย. 65
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (ฉบับวันที่ 6 มิถุนายน 2565) (อ่าน 47) 04 มิ.ย. 65
การเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 2565 ฉบับที่ 2 รูปแบบปกติ Onsite 100% (อ่าน 1056) 01 มิ.ย. 65
ขยายการแก้ไขผลการเรียนนักเรียนที่สอบไม่ผ่าน ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (17 พ.ค. -17 มิ.ย.2565) (อ่าน 623) 19 พ.ค. 65
มาตรการเตรียมความพร้อม การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 45) 15 พ.ค. 65
แผนเผชิญเหตุ (อ่าน 44) 15 พ.ค. 65
มาตรการเปิดเรียนรูปแบบ onsite (อ่าน 40) 15 พ.ค. 65
บัญชีและคู่มือการใช้งานอีเมล์โรงเรียนวัดราชบพิธ สำหรับการเรียนออนไลน์ด้วย Google Classroom ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 36) 13 พ.ค. 65
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (ฉบับวันที่ 17 พฤษภาคม 2565) (อ่าน 43) 11 พ.ค. 65
ประกาศแนวทางการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 999) 10 พ.ค. 65