ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนวัดราชบพิธ
การสมัครนักเรียน (ม.1 และ ม.4) ปีการศึกษา 2566
ประกาศรายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์มอบตัวเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดราชบพิธ ปีการศึกษา 2566 31 มี.ค. 66
ประกาศรายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์มอบตัวเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดราชบพิธ ปีการศึกษา 2566 30 มี.ค. 66
ประกาศรายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เดิมมีสิทธิ์รายงานตัวต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทสอบเปลี่ยนแผนการเรียน 28 มี.ค. 66
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2566 28 มี.ค. 66
การเตรียมเอกสารมอบตัวนักเรียน ระดับชั้นม.1 และ 4 ปีการศึกษา 2566 28 มี.ค. 66
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ประเภทห้องเรียนปกติ 27 มี.ค. 66
ตารางสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2566 ห้องเรียนปกติ 22 มี.ค. 66
ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2566 22 มี.ค. 66
การสมัครคัดเลือกเข้าเรียน ห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2566
การเตรียมเอกสารมอบตัวนักเรียนห้องเรียนพิเศษ (รอบเพิ่มเติม) ปีการศึกษา 2566 19 มี.ค. 66
ขั้นตอนการกรอกใบมอบตัวของนักเรียนห้องเรียนพิเศษ (รอบเพิ่มเติม) ปีการศึกษา 2566 19 มี.ค. 66
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ MEP (รอบเพิ่มเติม) ปีการศึกษา 2566 18 มี.ค. 66
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ (รอบเพิ่มเติม) โครงการนักเรียนเป็นเลิศทางวิชาการวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2566 18 มี.ค. 66
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษ (รอบเพิ่มเติม) ด้านวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2566 18 มี.ค. 66
ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2566 ประเภทห้องเรียนพิเศษ (รอบเพิ่มเติม) 16 มี.ค. 66
ประกาศ การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ โครงการนักเรียนเป็นเลิศทางวิชาการ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์(รอบเพิ่มเติม) ปีการศึกษา 2566 10 มี.ค. 66
ประกาศ การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (MEP) รอบเพิ่มเติม ปีการศึกษา 2566 10 มี.ค. 66
การสมัครคัดเลือกเข้าเรียนของ ม.3 (เดิม)เข้าศึกษาต่อระดับชั้นม.4
ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนวัดราชบพิธเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 26 ก.พ. 66
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดวันปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 และวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 23 ก.พ. 66
แจ้งสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2565 16 ก.พ. 66
ตารางสอบปลายภาค ม ต้น ภาคเรียนที่ 2/2565 16 ก.พ. 66
ตารางสอบปลายภาค ม ปลาย ภาคเรียนที่ 2/2565 16 ก.พ. 66
หมายเลขห้องสอบปลายภาค ม ต้น ภาคเรียนที่ 2/2565 13 ก.พ. 66
หมายเลขห้องสอบปลายภาค ม ปลาย ภาคเรียนที่ 2/2565 13 ก.พ. 66
กำหนดการ RB OPEN HOUSE 2022 เปิดบ้านวิชาการโรงเรียนวัดราชบพิธ 07 ก.พ. 66
แจ้งกำหนดการทดสอบทางการศึกษา (O-Net) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 23 ม.ค. 66
เครื่องแต่งกายนักเรียน
คำแนะนำในการตัดทรงผมก่อนเปิดภาคเรียน 10 พ.ค. 65
เครื่องแต่งกายนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวัดราชบพิธ 28 พ.ค. 64
เครื่องแต่งกายนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนวัดราชบพิธ 28 พ.ค. 64
ชำระค่าบำรุงการศึกษา
คำแนะนำในการชำระเงินบำรุงการศึกษา 28 ต.ค. 65
ประกาศ แจ้งกำหนดการชำระค่าบำรุงรักษาการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 28 ต.ค. 65
แนวปฏิบัติชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 10 พ.ค. 65
แนะนำขั้นตอนการชำระค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 10 พ.ค. 65
แนวปฏิบัติการเก็บเงินบำรุงการศึกษา และกำหนดการ ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 27 ธ.ค. 64
แนวปฏิบัติการเก็บเงินบำรุงการศึกษา และกำหนดการ ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 13 ก.ย. 64

ภาพกิจกรรม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้างโรงเรียนวัดราชบพิธ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดจ้างครูที่มีความสามารถพิเศษเฉพาะด้านภาษาอังกฤษเพื่อทำการสอน ประจำในโครงการห้องเรียนพิเศษ MEP โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มี.ค. 66
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเรียนระดับชั้นม.1-6 โรงเรียนวัดราชบพิธ ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ โดยวิธีการคัดเลือก 22 มี.ค. 66
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างครูผู้สอนชาวต่างประเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 มี.ค. 66
การประกวดราคาจ้างครูผู้สอนชาวต่างประเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 มี.ค. 66
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 30 ม.ค. 66
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานพัสดุและสินทรัพย์ 30 ม.ค. 66
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานพัสดุและสินทรัพย์ 26 ม.ค. 66
ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุและสินทรัพย์ 18 ม.ค. 66
งานบุคลากร
บันทึกข้อความขออนุญาตลงเวลาปฏิบัติราชการย้อนหลัง 08 มี.ค. 66
แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว 08 มี.ค. 66
เเบบฟอร์มขอทำบัตรข้าราชการ 22 มี.ค. 65
แบบฟอร์มขออนุญาตออกนอกเขตจังหวัด 02 ธ.ค. 64
หลักเกณฑ์การประเมิน 3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด 13 พ.ค. 63
หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ 13 พ.ค. 63
แนวทางการนำชั่วโมงการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพมาทดแทนชั่วโมง PLC 13 พ.ค. 63
แบบฟอร์มการขออนุญาตไปต่างประเทศ 03 พ.ค. 61
งานพัสดุและสินทรัพย์
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2566 14 มี.ค. 66
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับเดือนธันวาคม 2564 23 ม.ค. 65
บัญชีราคามาตรฐานและครุภัณฑ์ (สำนักงบประมาณ 2564) 21 ธ.ค. 64
แบบบันทึกขออนุมัติจัดซื้อ จัดจ้าง ปีงบประมาณ.. (ล่าสุด) 01 ธ.ค. 63
รายการสินค้าที่ต้องจัดซื้อผ่านระบบ E- market 27 พ.ย. 61
ประกาศผลการประกวดราคาจัดจ้างครูชาวต่างชาติ 01 พ.ย. 61
ราคากลางวัสดุสำนักงาน 02 ต.ค. 61
ราคากลาง สพฐ. 21 มิ.ย. 61
งานหลักสูตร
ความแตกต่างระหว่างหลักสูตรของห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนวัดราชบพิธ 23 มี.ค. 64
หลักสูตร โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงกระศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (MEP) 22 มี.ค. 64
หลักสูตร โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 22 มี.ค. 64
เกณฑ์การจบหลักสูตรโรงเรียน 24 พ.ค. 63
โครงสร้างเวลาเรียน ระดับมัธยมศึกษา 24 พ.ค. 63
งานแนะแนว
การเข้าระบบสำรวจแววความสามารถพิเศษด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 07 ก.ย. 65
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
ลิ้งค์น่าสนใจ