กลุ่มบริหารทั่วไป
เอกสารความรู้เกี่ยวกับการดับเพลิงเบื้องต้น (อ่าน 34) 01 ธ.ค. 65
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารทั่วไป 2565 (อ่าน 47) 12 ก.ย. 65
มาตรการเปิดเรียนรูปแบบ onsite (อ่าน 781) 15 พ.ค. 65
แผนเผชิญเหตุ (อ่าน 1298) 15 พ.ค. 65
มาตรการเตรียมความพร้อม การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 647) 15 พ.ค. 65
คำแนะนำการปฏิบัติเมื่อพบผู้ป่วยติดเชื้อ (อ่าน 305) 28 มี.ค. 65
ผังแนวทางการตรวจคัดกรองหาเชื้อ Test Kit (TK) สำหรับนักเรียน ครูและบุคลากรของสถานศึกษา (อ่าน 456) 02 ก.พ. 65
ข้อปฎิบัติสำหรับผู้ติดเชื้อโควิท -19 เมื่ออยู่ในสถานแยกกักตัวในสถานศึกษา (School Isolation) (อ่าน 412) 01 ก.พ. 65
มาตรการ Sandbox Safty Zone in School เปิดเรียนมั่นใจปลอดภัยไร้โคสิท-19 (อ่าน 434) 01 ก.พ. 65
แผนเผชิญเหตุ ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิท-19 ของสถานศึกษา (อ่าน 645) 01 ก.พ. 65
แผนเผชิญเหตุ มาตรการป้องกันและรองรับการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (อ่าน 1056) 01 ก.พ. 65
การคัดกรองสุขภาพนักเรียนและบุคลากรในสถานศึกษา (อ่าน 432) 01 ก.พ. 65
ประกาศ เรื่อง ระเบียบโรงเรียนวัดราชบพิธว่าด้วยการเข้าพักอาศัยในบ้านพักลูกจ้างประจำของโรงเรียนวัดราชบพิธ (อ่าน 462) 19 ม.ค. 65
คู่มือกลุ่มบริหารทั่วไปโรงเรียนวัดราชบพิธ (อ่าน 431) 10 ก.ค. 64
ระบบแจ้งซ่อมบำรุง ผ่านระบบ Line official กลุ่มงานบริหารทั่วไป (อ่าน 1231) 10 ก.ค. 64
แบบคําร้องขอเข้าพักอาศัยในบ้านพักลูกจ้างประจํา โรงเรียนวัดราชบพิธ (อ่าน 488) 10 ก.ค. 64