งานพัสดุและสินทรัพย์
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับเดือนธันวาคม 2564
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 23 ม.ค. 2565,00:00   อ่าน 1467 ครั้ง