ข่าวจัดซื้อจัดจ้างโรงเรียนวัดราชบพิธ
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงานกลุ่มบริหารวิชาการ (อ่าน 53) 09 ส.ค. 65
ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (สมัครได้ตั้งแต่ 9 - 18 สิงหาคม 2565) (อ่าน 36) 08 ส.ค. 65
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา (อ่าน 43) 05 ส.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (อ่าน 24) 05 ส.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงานกลุ่มบริหารวิชาการ (อ่าน 51) 05 ส.ค. 65
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้างปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา (อ่าน 38) 03 ส.ค. 65
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถ (อ่าน 26) 03 ส.ค. 65
ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงานกลุ่มบริหารวิชาการ (สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม - 4 สิงหาคม 2565) (อ่าน 207) 22 ก.ค. 65
ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา (สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2565) (อ่าน 108) 22 ก.ค. 65
ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (สมัครได้ตั้งแต่ 25 กรกฎาคม - 4 สิงหาคม 2565) (อ่าน 44) 22 ก.ค. 65
ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถ สมัครตั้งแต่วันที่ 19 - 27 กรกฎาคม 2565 (อ่าน 50) 19 ก.ค. 65
ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง ครูผู้สอนสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (อ่าน 93) 06 ก.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาพนักงานทำความสะอาด ฯ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 60) 04 ก.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง ครูผู้สอนสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (อ่าน 86) 04 ก.ค. 65
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถ (สมัครภายในวันที่ 1-11 ก.ค.2565) (อ่าน 78) 01 ก.ค. 65
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง ครูผู้สอนสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (อ่าน 346) 24 มิ.ย. 65
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจัดจ้างทำความสะอาดโรงเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 59) 22 มิ.ย. 65
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถ (อ่าน 59) 21 มิ.ย. 65
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถ (สมัครภายในวันที่ 2-16 มิ.ย.2565) (อ่าน 166) 02 มิ.ย. 65
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถ (สมัครภายในวันที่ 18 พ.ค. - 25 พ.ค.2565) (อ่าน 93) 19 พ.ค. 65
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถ (อ่าน 140) 02 พ.ค. 65
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เทคนิคคอมพิวเตอร์ (อ่าน 142) 29 เม.ย. 65
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เทคนิคคอมพิวเตอร์ (อ่าน 225) 19 เม.ย. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหนังสือเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ โดยวิธีคัดเลือก (อ่าน 228) 30 มี.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างประกวดราคาจ้างครูผู้สอนชาวต่างประเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 247) 18 มี.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างครูสอนคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ เป็นภาษาอังกฤษประจำโครงการห้องเรียนพิเศษ MEP โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 203) 11 มี.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการครูสอนภาษาอังกฤษตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ (MEP)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 264) 11 มี.ค. 65
ประกวดราคาจ้างครูผู้สอนชาวต่างชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 247) 09 มี.ค. 65
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมลานอเนกประสงค์ประจำปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 270) 25 ก.พ. 65
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมลานอเนกประสงค์ประจำปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีการประกวราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 1050) 10 ก.พ. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาพนักงานทำความสะอาด ฯ (อ่าน 317) 30 ธ.ค. 64
ประกาศเรื่อง ผลการคัดเลือกเจ้าหน้าที่งานพัสดุและสินทรัพย์ (อ่าน 447) 29 ต.ค. 64
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการประกวดราคาซื้อการซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาแบบหน้าจอสัมผัส (อ่าน 520) 02 ก.ค. 64
ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุ - ครุภัณฑ์ที่จำเป็นสำหรับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ โครงการห้องเรียน Online Smart Classroom (อ่าน 549) 29 มิ.ย. 64
ประกวดราคาซื้อการซึ้อเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาแบบหน้าจอสัมผัส (iPad) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 609) 22 มิ.ย. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหนังสือเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ปีการศึกษา 2564 โดยวิธีคัดเลือก (อ่าน 629) 17 พ.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาจ้างเหมาครูผู้สอนชาวต่างประเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 684) 26 เม.ย. 64
ประกวดราคาจ้างการประกวดราคาจ้างเหมาครูผู้สอนชาวต่างประเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (อ่าน 652) 31 มี.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาพนักงานทำความสะอาด โรงเรียนวัดราชบพิธ ปีงบประมาณ 2564 (อ่าน 1105) 06 พ.ย. 63
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 1226) 26 ต.ค. 63